Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

Begunstiger worden van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen?

Onze stichting kan al deze vertalingen alleen maar uitgeven dankzij de steun van bijna vijfhonderd begunstigers. Daar zijn we hen heel dankbaar voor. Zij maakte de bijna zeventig boeken die er sinds 1991 verschenen mogelijk.

Ons doel is te blijven werken aan de uitbereiding van deze bibliotheek en daar kunnen we alle hulp bij gebruiken.

 

Wilt u ook begunstiger worden?

• U kunt begunstiger  worden met een gift van € 65 of meer per jaar. U ontvangt dan de delen van het lopende jaar.

• Voor jongeren is er de mogelijkheid om jonge begunstiger te worden met een gift van € 35 per jaar.

• U kunt zich ook aanmelden als begunstiger voor het leven voor het bedrag van € 3500 of meer U ontvangt de hele serie (48 delen), plus de nieuw verschenen c.q. te verschijnen delen van 2007 t/m 2019.

 

Ja! Ik wil graag bijdragen aan het tot stand brengen en in stand houden van de editie Rudolf Steiner / Werken en Voordrachten. Mail naar secretaris@steinervertalingen.nl

 

We informeren u ook heel graag over de mogelijkheden van het toekennen van een legaat per testament.