Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

De wereld van de gestorvenen

(GA 141 e.a.)

 

3e druk • isbn 9789082999822

335 pagina's

Hardcover

 

Prijs: € 32,50 (gratis verzending binnen Nederland)

 

Direct bestellen? Mail naar:

bestelling@steinervertalingen.nl

 

Deze uitgave bevat merendeels niet eerder vertaalde voordrachten, waarin Rudolf Steiner spreekt over het leven na de dood en de verbinding tussen levenden en gestorvenen. Op haar reis door de planetaire sferen na de dood doet de ziel zeer verschillende ervaringen op. De eigenschappen die op aarde zijn verworven, bepalen het karakter en de rijkdom van deze ervaringen. Verbondenheid met andere zielen en met de hogere hiërarchieën, maar ook eenzaamheid komt op verschillende niveaus voor. Op individuele wijze neemt de ziel nieuwe krachten op voor haar volgende leven op aarde. Een bijzondere invalshoek van deze voordrachten is de manier waarop de gestorvenen verbonden blijven met de levenden, en ook met de aarde zelf en haar ontwikkeling. Tenslotte spreekt Steiner over mogelijkheden die de levenden hebben om met de overledenen in contact te komen en hen bij te staan. Met een nawoord van Judith van der Bend.

 

 

Recensie Biblion

Een bundel van indringend gedetailleerde voordrachten vanuit antroposofische invalshoek over wat je als individu na de dood aan processen door kunt maken. Deze ervaringen staan in nauw verband met de al dan niet gerealiseerde kwaliteiten van het voorbije leven en ze bereiden bovendien mede het karma voor het aankomende aardse leven voor. Er heersen hierbij tal van wetmatigheden, maar het is uiteindelijk de persoon die ervoor kiest om hier individuele kwaliteiten aan toe te voegen. Met name tijdens het aardse leven geldt deze keuzevrijheid. Zo kun je een welbewust een relatie zoeken en onderhouden met (dierbare) gestorvenen. Voor de laatsten betekent dit een grote steun bij vooral het begin van hun weg aan gene zijde. Voor de hier levenden biedt het verzorgen van deze relaties belangrijke mogelijkheden tot inspiratie. De bundel bevat merendeels niet eerder vertaalde voordrachten, in heldere taal vertolkt. Judith van der Bend verzorgt een eigentijds nawoord waarbij zij gezichtspunten van Rudolf Steiner verbindt met onder andere praktische toepassingen op het gebied van stervens- en uitvaartbegeleiding. Met uitgebreide annotaties en een bibliografie. Een bijzonder boek dat veel bijdraagt aan de actualiteit rond het bijna-dood-gebeuren.

Drs. M. Ploeger