Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

Euritmietherapie

(GA 315)

 

1e druk • isbn 9789060385807

Hardcover

 

 

Let op:

Dit boek is alleen verkrijgbaar via de Nederlandse Vereniging voor Euritmietherapie. www.nvet.nl

Bestel d.m.v. een email naar:  penningmeester@nvet.nl

 

 

In opdracht van De Nederlandse Vereniging voor Euritmietherapie is de in 1921 door Rudolf Steiner gehouden Heileurythmie-Kurs voor artsen en euritmisten vertaald. De uitgave is in samenwerking met de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen tot stand gekomen. De Nederlandse vertaling is van de hand van Esther de Gans en werd geredigeerd door Roel Munniks, die ook de aantekeningen verzorgde. Nu is deze bron waaruit de ontwikkeling van de euritmietherapie is ontstaan, in eigentijds Nederlands beschikbaar.

 

 ‘De indruk ontstaat dat we in het scheppingsmoment zelf mee mogen kijken naar de wordingsgeschiedenis van de euritmietherapie.’ (citaat uit het nawoord van Guus van de Bie)