Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

Geesteswetenschap en geneeskunde

(GA 312)

 

1e druk • isbn 9789060385210

440 pagina's

Hardcover

 

Prijs: € 35,00 (gratis verzending binnen Nederland)

 

Direct bestellen? Mail naar:

bestelling@steinervertalingen.nl

 

Deze omvangrijke cursus is door zijn inleidend karakter ook voor geïnteresseerde leken goed te volgen. Basisthema's zijn de relatie tussen mens en natuur, en het beeld van de mens als lichameljk én spiritueel wezen. (GA 312) Werken en voordrachten, deel j2.

 

 

Recensie Biblion

De antroposofie is een geesteswetenschap die gebaseerd is op de ideeën van Rudolf Steiner (1861-1925). Hij heeft levensrichtlijnen gegeven betreffende onderwijs, geneeskunde, kunst, opvoedkunde, landbouw, economie enz. Deze filosofie is gebaseerd op de 'signatuurleer' (natuurwetten uiten zich volgens hetzelfde patroon op velerlei gebieden). Dit boek bevat twintig letterlijk vertaalde en onveranderde lezingen die hij in het voorjaar 1920 heeft gehouden voor een groep geneeskundigen. In de antroposofische geneeskunde wordt nog steeds uitgegaan van de dat wat Rudolf Steiner als filosofie heeft aangegeven. De interpretatie is weliswaar gemoderniseerd en verder uitgewerkt. Het boek bevat naast de lezingen een uitgebreid nawoord van Hugo S. Verbrugh en diverse aantekeningen als verklaring van de lezingen. Het boek is niet gemakkelijk leesbaar en bevat enkele verklarende tekeningetjes. Het is duidelijk bedoeld voor de artsen, die zich willen verdiepen in de antroposofische gedachtengang. Het boek heeft een goede letter, is fraai ingebonden en heeft op de effen groene stofomslag slechts tekst en naam van de auteur.

(Biblion recensie, E. Wannee-Immerzeel.)