Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

Welkom op de website van Steinervertalingen

Steinervertalingen is de uitgever van de complete reeks van Nederlandse vertalingen van het werk van Rudulf Steiner (1861-1925). Alle onderstaande titels zijn via deze website te bestellen, maar ook verkrijgbaar in de (online)boekhandel.

Tot eind 2018 verschenen de boeken bij uitgeverij Christofoor, maar sinds het begin van dit jaar is de 'Stichting Rudolf Steiner vertalingen' zelf de uitgever.

 

 

Bestellen (gratis verzending)

Bestellen kan heel eenvoudig door een email te sturen naar bestelling@steinervertalingen.nl met de gewenste titels(s). U ontvangt de boeken dan per ommegaande thuis te samen met een factuur.

Verzending binnen Nederland is gratis. Voor bestelling buiten Nederland vragen we een bijdrage van 4 euro per bestelling.

 

 

Toon alfabetisch overzicht    •    Toon thematisch overzicht

 

De afkorting GA verwijst naar de Duitstalige Gesamtausgabe van Rudolfs Steiners verzamelde werken.

 

 

Algemene menskunde als basis voor de pedagogie (GA 293) lees meer

Antroposofie. Een nieuwe benadering (GA 234)

Antroposofie voor jonge mensen (GA 217) lees meer

De antroposofische beweging I. Ontstaansgeschiedenis (GA 257, een keuze, GA 258) lees meer

De antroposofische beweging II. Toekomstimpulsen (GA 260 en GA 260a, een keuze) lees meer

Antroposofische weekspreuken lees meer

Apocalypse en priesterschap (GA 346) lees meer

Het bewustzijn van de ingewijde (GA 243) lees meer

De bovenzinnelijke mens. Het leven na de dood (GA 231) lees meer

Het bijbelse scheppingsverhaal (GA 122) lees meer

Brieven (diverse GA, een keuze) Lees meer

De christelijke inwijding en de mysteriën van de oudheid (GA 8) Lees meer

Egyptische mythen en mysteriën (GA 106) Lees meer

Het esoterische christendom (GA 118 en GA 130, een keuze) Lees meer

Esoterische scholing (GA 264-268, een keuze) Lees meer

Euritmietherapie (GA 315)

Het evangelie naar Johannes (GA 103) Lees meer

Het evangelie naar Lucas (GA 114) Lees meer

Het evangelie naar Marcus (GA 139) Lees meer

Het evangelie naar Mattheüs (GA 123) Lees meer

De filosofie van de vrijheid (GA 4) Lees meer

Gedichten, spreuken, meditaties (GA 40 e.a.)

Geesteswetenschap en geneeskunde (GA 312) Lees meer

Genezend opvoeden. Over kinderen met een ontwikkelingsstoornis (GA 317) Lees meer

Gezondheid, ziekte, genezing (diverse GA) Lees meer

Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde (GA 27) Lees meer

Inzicht in het mysterie van Golgotha (GA 175) Lees meer

Jaarfeesten (diverse GA) Lees meer

Karma van het beroepsleven (GA 172) Lees meer

Karmaonderzoek 1 (GA 240, een keuze, en GA 235) Lees meer

Karmaonderzoek 2 (GA 236, een keuze) Lees meer

Karmaonderzoek 3 (GA 236, GA 237 en GA 240, een keuze) Lees meer

Karmaonderzoek 4 (GA 237 en GA 240, een keuze) Lees meer

Karmaonderzoek 5 (GA 238) Lees meer

Kerngedachten van de antroposofie (GA 26) Lees meer

De kernpunten van het sociale vraagstuk (GA 23)

Kosmische hiërarchieën. De evolutie van mens en mensheid (GA 110)

De kringloop van het jaar (GA 223 en GA 229, een keuze)

Kunst en cultuurvernieuwing (GA 275)

Macrokosmos en microkosmos (GA 119)

Meditatie (GA 12, GA 16 en GA 17)

Menswaardige voeding (diverse GA)

Metamorfosen van de ziel (GA 58/59)

Mijn levensweg (GA 28)

Mysteriedrama's I. De poort van de inwijding en De beproeving van de ziel (uit GA 14)

Mysteriedrama's II. De wachter aan de drempel en Het ontwaken der zielen (uit GA 14)

Mysterieplaatsen en inwijdingswegen (GA 232)

Opvoeding en onderwijs. Spirituele grondslagen (GA 305, een keuze)

Opvoedkunst. Methodisch-didactische aanwijzingen (GA 294)

Over de drempel (GA147, GA125, GA122)

Sociale toekomst (GA 332a)

Spiritualiteit en pathologie (GA 318)

De spirituele bronnen van de kunst (GA 271)

De sterrenwereld en de mens (uit GA 201, 208, 228, 213)

De strijd om het mens-zijn (diverse GA)

Theosofie (GA 9)

Uit de schoot der goden (GA 132)

Voorbij de grenzen van de natuurwetenschap (GA 322)

Vorm en beweging. Architectuur, beeldhouwkunst, euritmie (diverse GA)

Vruchtbare landbouw op biologisch-dynamische grondslag (GA 327)

Waarheid en wetenschap en Filosofie en antroposofie (GA 3 en GA 35, een keuze)

De weg tot inzicht in hogere werelden (GA 10) (ook verkrijgbaar als e-book)

Wegen naar Christus (GA 131)

Wereldgeschiedenis in het licht van de antroposofie (GA 233)

De wereld van de gestorvenen (GA 141 e.a.)

Werkingen van het karma (GA 120 en GA 135)

De wetenschap van de geheimen der ziel (GA 13)

Het wezen van de kleuren (GA 291)

Zintuigen en levensprocessen (diverse GA)