Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

Kunst en cultuurvernieuwing

(GA 275)

 

1e druk • isbn 9789060385364

236 pagina's

Hardcover

 

Prijs: € 27,50 (gratis verzending binnen Nederland)

 

Direct bestellen? Mail naar:

bestelling@steinervertalingen.nl

 

Behalve filosoof en onderzoeker van de geest was Rudolf Steiner ook kunstenaar. Zijn bekendste schepping is wel het zgn. eerste Goetheanum, een houten bouwwerk van kolossale afmetingen, waarin een synthese van architectuur, beeldhouwkunst en schilderkunst werd nagestreefd. De voordrachten in dit boek hield Steiner in de tijd dat dit gebouw verrees. Steiner zag kunst als hét middel om de verzakelijkte, ontzielde wereld waarin wij leven weer een ziel te geven. Daarvoor is een nieuwe artistieke benadering nodig, die er niet op uit is om te verfraaien, maar om het innerlijk van de dingen zichtbaar te maken. Meer in het algemeen pleit Steiner ervoor de weg van het inzicht te verbinden met de weg van het gevoel, van de inleving. Door ons in te leven in kleuren, vormen en klanken, worden deze tot `vensters' naar een wereld waar de schepping altijd verder gaat. (GA 275) Werken en voordrachten, deel h2.

 

 

Recensie Biblion

In deze voordrachten belicht Rudolf Steiner naast algemene antroposofische thema's, allerlei aspecten van kunst. Hij spreekt over kunst en spiritualiteit, over individuele kunstenaars en ook over zijn eigen kunstbeoefening. Steiner zag kunst als het middel om de verzakelijkte, ontzielde wereld weer een ziel te geven. Hiervoor is een nieuwe benadering nodig, die gericht is op het zichtbaar maken van de innerlijke dingen, dus niet alleen op het verfraaien ervan. De voordrachten hield Steiner in de tijd dat het eerste Goetheanum gebouwd werd, de universiteit voor de antroposofische geesteswetenschap. Hierin werd een synthese nagestreefd van architectuur, beeldhouwkunst en schilderkunst.Het boek is een deel uit de serie 'Werken en voordrachten' en ziet er mooi uit; de vertaling en documentatie zijn goed. Het boek besluit met een inspirerend nawoord van Martien Ockeloen.

J. Tietema-van der Sommen