Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

Menswaardige voeding

(diverse GA)

 

2e druk • isbn 9789082999808

219 pagina's

Hardcover

 

Prijs: € 27,50 (gratis verzending binnen Nederland)

 

Direct bestellen? Mail naar:

bestelling@steinervertalingen.nl

 

Voeding is de basale levensbehoefte die het meest direct aan onze gezondheid is gerelateerd. Opmerkelijk genoeg heerst juist op dit gebied in onze moderne tijd een grote onzekerheid. Wetenschappelijke inzichten over wat gezond

is en wat niet wisselen bijna met de dag. We tobben over koolhydraten, vetten en grammen en worstelen met ons gewicht. Rudolf Steiner heeft geen systematische voedingsleer nagelaten. Wel zijn in zijn verzameld werk enkele fundamentele beschouwingen over het voedingsproces te vinden, naast tal van verspreide opmerkingen over aspecten van voeding en over afzonderlijke voedingsmiddelen. Menswaardige voeding brengt in negen voordrachten een selectie van Steiners belangrijkste uitspraken over voeding. Deze worden gekleurd door het publiek waarvoor hij sprak. Zo komt het onderwerp voeding in vier gradaties ter sprake: inleidend, met concrete adviezen, in relatie tot spirituele ontwikkeling en in kosmisch perspectief.

Het nawoord is van Petra Essink, journalist, gespecialiseerd in voeding en gezondheid.

 

 

Recensie Biblion

Rudolf Steiner (1861-1925) was filosoof en wetenschapper en heeft een omvangrijk oeuvre nagelaten. Hij is grondlegger van de antroposofie (geesteswetenschap) wat letterlijk betekent: wijsheid omtrent de mens. Ook stond hij aan de basis van de biologisch-dynamische landbouw en het vrijeschoolonderwijs. Dit werk bestaat uit een selectie van negen lezingen die hij tussen 1906 en 1924 heeft gehouden. Deze zijn onderverdeeld in vier delen: inleidende gezichtspunten, concrete voedingsaspecten, voeding in relatie tot spiritualiteit en het kosmisch perspectief van voeding. Het uitgangspunt van Steiner is dat achter al het materiële een geestelijke werkelijkheid staat, ook achter ons voedsel. Hij vertelt bijvoorbeeld over de samenhang tussen onze voeding, spijsvertering en denkactiviteit, de werking van voeding op ons systeem en de invloed van voedingsmiddelen op het lichaam. Zijn werk wordt tot op de dag van vandaag in hoge mate gewaardeerd. Inclusief literatuurlijst, levensloop, noten en een uitgebreid, actueel nawoord door Petra Essink, journalist en specialist in voeding en gezondheid. In verband met de doorgaans weinig gestructureerde informatie over dit onderwerp is dit een unieke en handige bundeling over Steiners antroposofische visie op voeding.

Marjan van Druenen-Bolk