Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

Wegen naar Christus

(GA 131)

 

2e druk • isbn 9789060385128

302 pagina's

Hardcover

 

Prijs: € 32,50 (gratis verzending binnen Nederland)

 

Direct bestellen? Mail naar:

bestelling@steinervertalingen.nl

 

Puttend uit eigen helderziende ervaring benadert Steiner het wezen van Christus en belicht hij verleden en toekomst van het christendom. De theoloog Wim Schuwirth slaat in het nawoord een brug tussen Steiners Christus-opvatting en de huidige theologie. (GA 131) Werken en voordrachten, deel c2.

 

 

Recensie Biblion

In vele voordrachten heeft Steiner de basis gelegd voor het christelijke element in de antroposofie. Deze elf voordrachten, vrij aan het begin van zijn voordrachtswerk gehouden, behandelen heel praktisch de verschillende wegen die de mens naar Christus open staan. Behalve de weg die de gevestigde kerken aangeven, is er door de eeuwen heen een verborgen, esoterische, weg geweest. De Rozekruisers waren van die stroming de bekendste exponent. Steiner brengt twee kennisgebieden, namelijk de esoterische theosofie en de theologie bij elkaar. In de Bijbel behandelde thema's worden daardoor in een nieuw en ander licht geplaatst. Dit boek is in zekere zin de samenvatting van de denkbeelden van Steiner (en daarmee van de antroposofie) ten aanzien van Jezus Christus en zijn missie voor de individuele mens, de mensheid en de wereldontwikkeling. Verzorgde uitgave in het kader van de selectie van Steiners werk in Nederlandse vertaling. Zie voor serieaanbieding a.i. 94-01-259-8.

(Biblion recensie, R. de Winter.)