Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

Wereldgeschiedenis in het licht van de antroposofie

(GA 233)

 

1e druk • isbn 9789060385203

206 pagina's

Hardcover

 

Prijs: € 27,50 (gratis verzending binnen Nederland)

 

Direct bestellen? Mail naar:

bestelling@steinervertalingen.nl

 

In negen voordrachten, gehouden tijdens de 'Kerstbijeenkomst van 1923', spreekt Steiner over de bewustzijnsgeschiedenis van de mensheid en de plaats van de antroposofie daarin. Met een nawoord van Hans Peter van Manen. (GA 233) Werken en voordrachten, deel g3.

 

 

Recensie Biblion

Sinds enkele jaren geeft de antroposofische uitgeverij 'Vrij Geestesleven' met instemming van de Antroposofische Vereniging in Nederland vertalingen uit van het verzameld werk van Rudolf Steiner (1861-1925). Het zijn enerzijds niet kritisch-wetenschappelijke uitgaven; de tekst wordt niet systematisch getoetst i.v.m. ontwikkelingen die zich sinds Steiners dood hebben voorgedaan en die relevant zijn voor de waardering van de tekst, 3/4 à 1 eeuw na dato. Anderzijds wordt de tekst wèl door antroposofische en regulier terzake kundige redacteuren en medewerkers voorbeeldig-nauwgezet geanalyseerd, van een nawoord en verklarende aantekeningen voorzien en wordt hij 'intern-antroposofisch' geannoteerd (bijv. worden passages over onderwerpen die Steiner elders behandelt, vergeleken met wat hij op die andere plaatsen zegt). Déze tekst is een serie voordrachten die Steiner heeft gehouden tijdens een reconstitutie van de internationale antroposofische vereniging in 1923. De kwaliteit van de uitgave voldoet aan de hoge normen die redactie en uitgever zich gesteld hebben; zoals de tekstbezorgers zelf ook erkennen, vergt begrip van de tekst wel enige voorkennis van de antroposofie. Zie voor serie-aanbieding a.i. 96-38-337-2.

(Biblion recensie, Dr. H.S. Verbrugh.)