menu

Zoek
Sluit dit zoekvak.

De aarde draagt, de kosmos brengt

Er is een dieperliggend probleem dat de hele aarde en alle mensen aangaat en dat te maken heeft met iets waarop Rudolf Steiner steeds weer gewezen heeft, namelijk op het belang dat we ons als mensen weer bewust worden van de hemel.
Jana Loose
Loading...

Steun ons

Berichtenservice

In deze tijd zien we hoe een schrikbarend aantal mensen in de wereld hun huis en have zijn kwijtgeraakt door natuur- en oorlogsgeweld en hoe zij een mensonwaardig bestaan moeten leiden. Om de nood te lenigen worden hartverwarmende inzamelingen en andere acties gehouden, maar het zijn doekjes voor het bloeden.

Er is een dieperliggend probleem dat de hele aarde en alle mensen aangaat en dat te maken heeft met iets waarop Rudolf Steiner steeds weer gewezen heeft, namelijk op het belang dat we ons als mensen weer bewust worden van de hemel, van een hemel die in al het aardse doorwerkt en waar ik in het midden mee in verbinding sta. Ik doe ertoe, als mens. Eenvoudig maar duidelijk klinkt het zó in een bekende antroposofische tafelspreuk:

‘De aarde vraagt,
de kosmos schenkt.
De aarde draagt, de kosmos brengt.
Schenken en vragen, brengen en dragen
zoeken en vinden.
De
mens zal het verbinden.’

Menswaardige voeding heet het nieuwste boek van de Rudolf Steiner Vertalingen. De thema’s ‘waardigheid van de mens’ en ‘voeding’ zijn overal verspreid in het verzameld werk van Steiner terug te vinden. De redactie heeft een keuze uit die vele voordrachten gemaakt. In vier delen is het boek opgebouwd, eerst een inleidend deel, dan volgen ‘recht voor zijn raap’-verhandelingen waarin Steiner vertelt wat voeding in goede of slechte zin in je lichaam bewerkstelligt. Het derde deel gaat over innerlijke scholing en wat voedsel daarin betekent. Het vierde en laatste deel legt een duidelijke link met de kosmos, en laat de kosmische achtergrond zien van de voeding en het voedingsproces.

Rudolf Steiner heeft zijn ideaal om mensen bewust te maken van hun plaats in de samenhang tussen kosmos en aarde ‘op de grond’ gezet in zijn landbouwcursus voor boeren. Juist in het jaar dat de BD-Vereniging haar 80-jarige bestaan viert, verschijnt in onze reeks de schitterende heruitgave van deze landbouwcursus onder de titel Vruchtbare landbouw. In een nieuwe heldere layout, en met bordschetsen in kleur, een geactualiseerd nawoord en een karaktervolle schildering van Sonia van der Klift op het omslag. Bijzonder is ook dat deze heruitgave samenvalt met het initiatief van de BD-Vereniging om in Nederland en Vlaanderen leesgroepen te starten waarin boeren zich onder deskundige begeleiding in de originele landbouwcursus verdiepen.

Als het gaat om het onderzoek naar de vitaliteit, naar de etherkracht in voeding, hebben we mede dankzij Steiner de beschikking over zogenaamde beeldvormende methoden, die in staat zijn de in voeding verborgen vitaliteit zichtbaar te maken. Deze methoden, waaronder de kristallisatiemethode en de stijgbeeldmethode, leveren fysieke beelden van levensprocessen in een organisme, en leggen daarmee een heel nieuw onderzoeksveld open. Verspreid door deze Nieuwsbrief vindt u naast lezenswaardige achtergrondartikelen over de nieuw verschenen boeken, enkele van deze fascinerende beelden.