menu

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kenniscentrum

In het Kenniscentrum vindt u achtergrondinformatie over SteinerVertalingen en onze uitgaven: (gedeelten van) voor- en nawoorden, inleidingen en beschouwingen en ook fragmenten van Steiner zelf.

  • Elk artikel bevat verwijzingen naar de boektitels die er in aan de orde komen
  • Omgekeerd bevat elke boekbeschrijving verwijzingen naar de beschikbare achtergrondartikelen
  • U kunt in dit totaaloverzicht selecteren op thema.
  • In onze Leeswijzers wijzen wij u graag de weg in het omvangrijke oeuvre van Rudolf Steiner.

Nieuwsbrief 34 – najaar 2023

Nieuwsbrief 34 van najaar 2023 is hier in te zien. Deze jaarlijkse uitgave met actuele uitgaven en ontwikkelingen is dit keer aan twee nieuwe uitgaven gewijd: Levenskunst – Ontmoetingskunst, en Engelen spreken de Grondsteenspreuk – Overdenkingen. Tevens zijn er interviews met de respectievelijke samenstellers Ineke van der Duyn Schouten en Michiel ter Horst.

Lees verder »

Motief belicht… Theosofie

De Antroposofische Vereniging in Nederland heeft november 2022 Motief belicht… Theosofie uitgegeven; een boekje dat zowel bedoeld is als introductie voor nieuwe lezers, als ook verdieping wil bieden voor wie al bekend is met dit basiswerk.

Lees verder »

Nieuwsbrief 33 – najaar 2022

Nieuwsbrief 33 van najaar 2022 is hier in te zien. Deze jaarlijkse uitgave met actuele uitgaven en ontwikkelingen is dit keer onder meer gewijd aan de nieuwe uitgave Wetenschap en wereldbeeld. Het spirituele perspectief. Verder is er ook een interview opgenomen met de nieuwe voorzitter Ignaz Anderson.

Lees verder »

Interview met dr. Jesse Mulder over Wetenschap en wereldbeeld

In deze film van veertig minuten vertelt Jesse Mulder over de inhoud en achtergrond van het nieuwe boek Wetenschap en wereldbeeld, dat hij heeft samengesteld en van een inleiding voorzien. Hij laat zien dat zich met de historische ontwikkeling van de wetenschap een alomvattend, materialistisch wereldbeeld in onze hele cultuur heeft genesteld.

Lees verder »

Drie nieuwe herdrukken

Drie uitverkochte titels zijn opnieuw beschikbaar. De klassieker ‘Theosofie’: de eerste volledige beschrijving van het mens- en wereldbeeld van de antroposofie. De bestseller ‘De strijd om het mens-zijn’: over het mysterie van het kwaad, een thema dat uniek is voor het werk van Rudolf Steiner. De intieme beschrijving ‘Uit de sterren’: de gebeurtenissen tussen twee levens in en de uiteindelijke afdaling van de ziel naar de aarde.

Lees verder »

Podcast met Christof Wiechert

Podcast door Jan Jaap Hubeek met Christof Wiechert over de nieuwe Steineruitgave In het midden de mens. De bronnen van goed onderwijs, waarin Wiechert zich liefdevol-kritisch uitlaat over het vrijeschoolonderwijs.

Lees verder »

Enkele levensschetsen – nawoord bij Verborgen geschiedenis

De studie van de geschiedenis op basis van causale verbanden tussen elkaar opvolgende gebeurtenissen doet de werkelijkheid tekort. Het is daarentegen mogelijk om de geschiedenis als een proces van bewustzijnsontwikkeling te benaderen. Op zoek naar de onderliggende geestelijke krachten die in de mensheid en haar geschiedenis werken.

Lees verder »

Groot denken – inleiding bij Verborgen geschiedenis

Soms komt geschiedenis heel dichtbij. Een coronavirus veroorzaakte in 2020 een nieuwe en onbekende ziekte covid-19 en leidde tot een wereldwijde pandemie. De gedachten van menigeen gingen terug naar de geschiedenis van honderd jaar geleden, naar 1918. Toen brak de Spaanse griep uit aan het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Lees verder »

De wereld van de gestorvenen – nawoord

Voor wie zich al langere tijd met antroposofie bezighoudt, is de wereld van de gestorvenen bekend terrein geworden. Maar in het dagelijks leven is de dood niet altijd zo’n vertrouwde metgezel geweest. Dit nawoord begint met de vraag naar de plaats van de dood in de samenleving, zowel vroeger als nu.

Lees verder »

De weg tot inzicht in hogere werelden – fragment

De weg tot bovenzinnelijk inzicht die in dit boek wordt aangegeven, leidt tot bepaalde zielservaringen, en het is van groot belang dat wie naar die ervaringen streeft, zich daarover geen illusies en misvattingen vormt. Dat de mens zich vergist op het gebied dat hier aan de orde is, ligt namelijk voor de hand.

Lees verder »

De filosofie van de vrijheid – nawoord

De filosofie van de vrijheid biedt een veelomvattende visie op de mens. Het verbindt de mens naar hoofd, hart en hand en vervalt niet in een antropologische eenzijdigheid zoals in de filosofie maar al te vaak gebeurt. Daarom is het actueler dan ooit.

Lees verder »

Egyptische mythen en mysterien – nawoord

Rudolf Steiner maakt het mogelijk nieuw licht te laten schijnen op de inwijdingen in het oude Egypte en op de afbeeldingen op tempelwanden van rituele handelingen die ter ere van de goden werden uitgevoerd door de farao of door de hogepriester als diens plaatsvervanger.

Lees verder »

Sterrenwereld en de mens – nawoord

In dit boek wordt de grootsheid van de sterren- en planetenwereld behandeld. Dat is niet alleen een machtig geschenk op aarde, maar ook een noodzakelijke bagage voor het leven na de dood. Als je dit beseft, kun je er als het ware innerlijk uit eerbied voor knielen. Tegelijk kan het een machtige stimulans zijn om op weg te gaan en meer van de sterrenhemel te leren begrijpen en doorvoelen. Hier en nu.

Lees verder »

Inzicht in het mysterie van Golgothe – nawoord

De voordrachtenreeks Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha, hier uitgegeven onder de titel Inzicht in het mysterie van Golgotha, omschrijft in de oorspronkelijke titel een bescheiden taak: Rudolf Steiner levert het materiaal, de bouwstenen om het mysterie van Golgotha te leren begrijpen. De lezer kan zelf met het materiaal aan het werk.

Lees verder »

Metamorfosen van de ziel – nawoord

“Ik wilde leerlingen inwijden in de Nederlandse taal en literatuur, maar bovenal wilde ik zelf leren hoe mensen nu eigenlijk in elkaar zitten. Oudere en wijzere collega’s in Haarlem wezen me op het bestaan van dit werk van Rudolf Steiner. ‘Daar staan wetmatigheden in waar je zeker iets aan zult hebben.’ “

Lees verder »

Stroom van originaliteit en leven – nawoord Opvoedkunst

In de loop van de jaren 1905 en 1906 bereikten Steiner veel aanvragen om voordrachten te houden over opvoedkundige vraagstukken en om gezichtspunten te geven bij de opvoeding. Om hieraan tegemoet te komen, schreef hij een autoreferaat met de samenvatting van een aantal van zijn pedagogische voordrachten.

Lees verder »

Steiner vertalen

Wat als je iets niet ‘doorhebt’, als je niet begrijpt wat Steiner in hemelsnaam wil zeggen? Als ook geraadpleegde deskundigen het niet weten, dan rest niets anders dan recht-op-en-neer vertalen wat er staat – wat me een hoogst ontevreden gevoel bezorgt. Waarom? De woorden zijn toch keurig vertaald?

Lees verder »

Ontstaan van het nawoord van Over de drempel

Een van mijn favoriete onderwerpen is Steiners beschrijving van wat meditatie is. Hij beschrijft mediteren als een tussentoestand, midden tussen innerlijk waarnemen en denken. Het mediteren is een soort innerlijk ademen, het heen en weer bewegen tussen het waarnemen van een idee of gedachte en het denken ervan.

Lees verder »

Nawoord ‘Uit de sterren’

Toen de redactie van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen mij vroeg om bij dit boek een nawoord te schrijven, hoefde ik niet lang na te denken, want de wereld van de ‘ongeborenen’ gaat mij aan het hart, vooral de tijd vóór en rond de conceptie.

Lees verder »

Uit de schoot der goden – nawoord

De herkomst van de morele waarden is vanaf de negentiende eeuw een klemmend raadsel geworden. Vóór die tijd werd onder invloed van de godsdienst de zedewet, meer nog dan de natuurwetten, als van God afkomstig beschouwd.

Lees verder »

De mens als tempel voor de kosmos

In deze nieuwe vertaling De sterrenwereld en de mens beschrijft Rudolf Steiner de wonderbaarlijke werking van sterren en planeten, van de hele kosmos, op de bouw en de gestalte van het menselijk lichaam. Hoe kunnen we deze grootsheid bevatten? Passages uit het nawoord.

Lees verder »

Het geheim van het leven

Vanuit het perspectief van het karma zoekt Jaap van de Weg als schrijver, spreker en cursusleider naar verdiepende gezichtspunten. We gaan met hem in gesprek over de thema’s in het allernieuwste boek van de Steiner Vertalingen, Uit de sterren.

Lees verder »

De aarde draagt, de kosmos brengt

Er is een dieperliggend probleem dat de hele aarde en alle mensen aangaat en dat te maken heeft met iets waarop Rudolf Steiner steeds weer gewezen heeft, namelijk op het belang dat we ons als mensen weer bewust worden van de hemel.

Lees verder »