menu

Search
Close this search box.

Leeswijzer Evolutie

Loading...

Steun ons

Berichtenservice

Evolutie in de breedste zin van het woord is een hoofdthema van de antroposofie. De hele kosmos, de mensheid inbegrepen, heeft een grootse ontwikkeling doorgemaakt, die nu aan een keerpunt is gekomen. De toekomst, aldus Steiner, ligt in handen van de mensheid.

 

  • De wetenschap van de geheimen der ziel – Herkomst en bestemming van de mens

Steiners hoofdwerk over de spirituele wetenschap bevat een unieke en uiterst gedetailleerde beschrijving van de gemeenschappelijke evolutie van kosmos en mensheid.

 

  • Kosmische hiërarchieën – De evolutie van aarde en mensheid

Deze voordrachten ontstonden terwijl Steiner aan bovengenoemd boek werkte. Het immense thema evolutie wordt hier op een toegankelijke wijze ingeleid, met verwijzingen naar oosterse en christelijke leringen. Over de bestemming van de aarde als ‘kosmos van liefde en vrijheid’.

 

  • Egyptische mythen en mysteriën – Egypte in relatie tot onze tijd

Steiner plaatst de raadselachtige Egyptische cultuur in het grote perspectief van de menselijke evolutie en de ontwikkeling van de cultuur tot in onze tijd.

 

  • Uit de schoot der goden – De werkelijkheid van de evolutie

Aan het begin van de kosmische evolutie staat geen Big Bang, maar een door goddelijke wezens uit liefde gebracht offer. Over de noodzakelijke afsnoering van deze oorsprong ten behoeve van onze vrijheid en de even noodzakelijke heling van deze breuk in het huidige stadium van de mensheid.

 

  • Het Bijbelse scheppingsverhaal

Het boek Genesis van de Bijbel brengt – als we de beeldentaal verstaan – een unieke schildering van de ontwikkeling van de kosmos, uitmondend in de schepping van de mens.

 

  • Het evangelie naar Johannes – Spirituele achtergronden

Over de schepping van de kosmos vanuit het ‘Woord’ of – met een Griekse uitdrukking – vanuit de ‘muziek der sferen’. De goddelijke herkomst van de mens. De aarde als de planeet waarop de liefde zich kan ontwikkelen. De ‘wonderen’ in het evangelie. De wederkomst van Christus.

 

  • Het evangelie naar Mattheüs – Spirituele achtergronden

De missie van het Hebreeuwse volk. De grote leraren Hermes, Mozes en Zarathoestra. De twee kinderen Jezus. Inwijding bij de Essenen. De ‘Vadergrond’ van de wereld en het nieuwe ‘rijk der hemelen’.