menu

‘Evolutie’ is een van de centrale thema’s in het werk van Rudolf Steiner. Het verhaal van de herkomst van de mens, van de natuur, van de aarde en haar hele kosmische omgeving wordt door hem telkens weer anders verteld en belicht. In deze fundamentele voordrachtenreeks legt Steiner de nadruk op de geestelijke wezens die de evolutie teweeg hebben gebracht: de hiërarchieën der engelen, zoals zij in de christelijke esoterie worden genoemd.

Uniek is de concreetheid waarmee Steiner hun scheppingswerk beschrijft, bijvoorbeeld waar het gaat om het ontstaan van ons huidige zonnestelsel. Uniek is ook de visie dat de hiërarchische wezens met hun scheppende activiteit tevens zelf een ontwikkeling doormaakten. Daarnaast inspireerden en leidden zij de mensheid vanaf de vroegste tijden. Aan deze als het ware natuurlijke vorm van leiding is een einde gekomen. De mensheid heeft het stadium bereikt waarin de ontwikkeling en zelfs het voortbestaan van de aarde in haar handen ligt.

Hans-Werner Schroeder schetst in zijn nawoord hoe het veelzijdige thema van de kosmische evolutie gegroeid is in het werk van Rudolf Steiner en welke perspectieven deze voordrachtenreeks laat zien.

Uitvoering Wissen

Extra informatie

Gesamtausgabe

Druk

2

ISBN

9789060385395

Uitvoering

,

Pagina's

238

Voor-/nawoord

Jaartal

Vertaling

Vormgeving

De inhoud van dit boek bestaat uit tien (door hem ongecorrigeerde) voordrachten, die Rudolf Steiner hield in Düsseldorf van 12 april tot en met 21 april 1909, beantwoorde vragen, een uitgebreid nawoord van Hans-Werner Schroeder (priester in de Christengemeenschap), en een uitgebreide documentatie met aantekeningen. Boeiend vertelt Steiner in deze cyclus dat alle kennis en wijsheid eigenlijk maar één doel heeft, het grootste van alle raadsels op te lossen: het raadsel mens. Hiertoe voert hij ons uitgebreid mee naar verleden en toekomst. Vanuit de oude planeet Saturnus (die alleen uit vuur bestond) zijn in een lange reeks van incarnaties de aarde en de mensheid bezield en in de kern gevormd. Daar ‘werkten’ Geesten van de Wijsheid, in samenwerking met Serafijnen, Cherubijnen en Tronen onafgebroken aan de ontwikkeling van dit ‘wonder’. Later dalen Engelen, Aartsengelen en Oerkrachten af om de mensheid naar een zekere hoogte te brengen. Zich opofferend daalden ook de luciferische Krachten neer om de mens met het kwaad te confronteren. Alleen de mens kreeg namelijk een keuze, met de mogelijkheid zich tot vrije kracht en liefde te ontwikkelen. De opdracht van de mens is om de vrijheid, dat is liefde, in de kosmos te realiseren.

K. de Jong-v.d. Bosse

Fragmenten en achtergrondartikelen

Loading...
Bij dit boek is geen aanvullende informatie beschikbaar.

Boeken rond hetzelfde thema