menu

Zoek
Sluit dit zoekvak.

‘Ik wil niet vereerd – ik wil begrepen worden’

Rudolf Steiner (1861-1925) was een Oostenrijks filosoof en wetenschapper, die een rijk oeuvre heeft nagelaten. Aanvankelijk was hij als filosoof, Goethe-onderzoeker en redacteur van een algemeen cultuurtijdschrift werkzaam, respectievelijk in Wenen, Weimar en Berlijn.

In de hoogtijdagen van het materialisme streefde hij naar een wereldbeschouwing die recht deed aan de geestelijke mens. Zijn mens- en wereldbeeld is doordrongen van de integratie van het geestelijke en het aardse, van hoe zij samenhangen en op elkaar inwerken.

Nieuwe wetenschap

Geïnspireerd door de opdracht om het natuurwetenschappelijke werk van Goethe uit te geven, zocht Steiner naar de basis voor een nieuwe, materie en geest omvattende wetenschap. Om stevig verankerd te kunnen zijn in de westerse cultuur moest deze aansluiten bij het denken van de moderne mens.

Vrijheid van denken, eigen waarneming op fysiek én geestelijk gebied en zelfstandig oordelen, zag Steiner als onmisbare voorwaarden voor een wetenschappelijke benadering van de werking van de geest in ons fysieke bestaan.

Onderzoeksmethode

Zo schiep Steiner, wars van intellectuele conventies, een methode om de relatie tussen lichaam, ziel en geest te onderzoeken en de resultaten ervan vruchtbaar te maken voor mens en wereld.

Aan zijn basiswerk De filosofie van de vrijheid, de uitwerking van dit denken, ontsprong een levenslange stroom van beschouwingen, voordrachten en onderzoekingen. Deze inspireren velen tot op de dag van vandaag bij hun eigen onderzoek en bij de doorwerking ervan in hun persoonlijke of sociale leven.

Vakinhoudelijke vernieuwing

Even doorslaggevend als het werk van Steiner voor de geschiedenis van antroposofie is het werk van de mensen die dit hebben voortgezet in innerlijke scholing, wetenschappelijke studie en maatschappelijke werkzaamheid.

Op gebieden als landbouw, geneeskunde, onderwijs en geestelijke zorg maar ook in architectuur, beeldende en muzische kunsten groeide antroposofie uit tot een inspirerende bron bij het zoeken en inslaan van nieuwe wegen.

Steiner en antroposofisch Nederland en België

Het werk van Steiner spreekt ook in het Nederlandse taalgebied veel mensen aan. Uit de ruime aanwezigheid van organisaties, bladen en mensen op het internet doen we hier een kleine greep.

Ik voel vruchtdragend eigen kracht,

die sterker wordt en mij de wereld verleent.

Mijn eigen wezen voel ik kracht verzamelend

om helderheid te brengen

in het weven van mijn eigen levenslot.

Herkomst vertalingen uit de Duitse ‘Rudolf Steiner Gesamtausgabe’ (GA)

GA 3in: Waarheid en wetenschap en Filosofie en antroposofie 
GA 4De filosofie van de vrijheid 
GA 8De christelijke inwijding en de mysteriën van de oudheid 
GA 9Theosofie 
GA 10De weg tot inzicht in hogere werelden 
GA 12in: Meditatie 
GA 13De wetenschap van de geheimen der ziel 
GA 14Mysteriedrama’s I: De poort van de inwijding en De beproeving van de ziel 
GA 14Mysteriedrama’s II: De wachter aan de drempel en Het ontwaken der zielen 
GA 16in: Meditatie 
GA 17in: Meditatie 
GA 23De kernpunten van het sociale vraagstuk 
GA 26Kerngedachten van de antroposofie 
GA 27Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde 
GA 28Mijn levensweg 
GA 35Waarheid en wetenschap en Filosofie en antroposofie (17 aug. 1908) 
GA 36Vorm en beweging (14 jan., 4, 18 febr., 4, 18, 25 maart 1923) 
GA 38Brieven (div.) 
GA 39Brieven (div.) 
GA 40Gedichten, spreuken, meditaties (div.) 
GA 58/59Metamorfosen van de ziel (22, 28 okt. 1909, 25 nov. 1909, 5 dec. 1909, 14 maart 1910, 5, 12 mei 1910) 
GA 77bVorm en beweging (25 aug. 1921) 
GA 82Vorm en beweging (9 april 1922) 
GA 103Het evangelie naar Johannes 
GA 106Egyptische mythen en mysteriën 
GA 110Kosmische hiërarchieën 
GA 109Jaarfeesten (10, 11 april 1909) 
GA 114Het evangelie naar Lucas 
GA 115Zintuigen en levensprocessen (23, 25, 26, 27 okt. 1909) 
GA 117Jaarfeesten (21 dec. 1919) 
GA 118Het esoterische christendom (27, 30 jan. 1910, 27 febr. 1910, 5, 6 maart, 1910, 15 mei 1910) 
GA 118Jaarfeesten (15 mei 1910) 
GA 119Macrokosmos en microkosmos 
GA 120in: Werkingen van het karma 
GA 122Het Bijbelse scheppingsverhaal 
GA 123Het evangelie naar Mattheüs 
GA 127Jaarfeesten (21 dec. 1911) 
GA 130Het esoterische christendom (27, 28 sept. 1911, 1 okt. 1911, 4, 5 nov. 1911, 18 dec. 1912) 
GA 131Wegen naar Christus 
GA 132Uit de schoot der goden 
GA 135in: Werkingen van het karma 
GA 139Het evangelie naar Marcus 
GA 141in: De wereld van de gestorvenen 
GA 143Gezondheid, ziekte, genezing (11 jan. 1912) 
GA 157aDe wereld van de gestorvenen (16, 18, 20 nov. 1915) 
GA 161Jaarfeesten (2 april 1915) 
GA 170Zintuigen en levensprocessen (12, 13, 15 aug., 2, 3 sept. 1916) 
GA 171De strijd om het mens-zijn (24, 25 sept. 1916) 
GA 172Karma van het beroepsleven 
GA 174Gezondheid, ziekte, genezing (14 jan. 1917) 
GA 175Inzicht in het mysterie van Golgotha (6 febr. [slot], 20 febr., 27 maart, 3, 10, 12, 14, 17, 19, 24 april, 1, 8 mei 1917) 
GA 182De wereld van de gestorvenen (10 febr. 1918) 
GA 185De strijd om het mens-zijn (25, 26 okt. 1918) 
GA 193De strijd om het mens-zijn (27 okt. 1919) 
GA 197De strijd om het mens-zijn (14 nov. 1920) 
GA 199Zintuigen en levensprocessen (8 aug. 1920) 
GA 204De strijd om het mens-zijn (13 mei 1921) 
GA 205Gezondheid, ziekte, genezing (2 juli 1921) 
GA 206Zintuigen en levensprocessen (22 juli 1921) 
GA 208De strijd om het mens-zijn (23 okt. 1921) 
GA 211De strijd om het mens-zijn (1 jan. 1922) 
GA 217Antroposofie voor jonge mensen 
GA 221Gezondheid, ziekte, genezing (11 febr. 1923) 
GA 223De kringloop van het jaar (31 maart, 1, 2, 7, 8 april 1923) 
GA 223Jaarfeesten (27 sept. 1923) 
GA 224Jaarfeesten (24 juni 1923) 
GA 226Jaarfeesten (17 mei 1923) 
GA 229De kringloop van het jaar (5, 6, 7, 12, 13 okt. 1923) 
GA 231De bovenzinnelijke mens (13, 14, 17 mo, 17 mi, 18 nov. 1923) 
GA 232Mysterieplaatsen en inwijdingswegen 
GA 233Wereldgeschiedenis in het licht van de antroposofie 
GA 234Antroposofie, een nieuwe benadering 
GA 235in: Karmaonderzoek 1 
GA 236Karmaonderzoek 2 (6, 12, 23, 26, 27 april, 4, 9, 10, 11, 16, 18, 26, 30 mei, 4 juni 1914) 
GA 236Karmaonderzoek 3 (22, 27, 29 juni 1924) 
GA 237Karmaonderzoek 3 (1, 4, 6, 8, 11, 13 juli 1924) 
GA 237Karmaonderzoek 4 (28 juli, 1, 3, 4, 8 aug. 1924) 
GA 238Karmaonderzoek 5 
GA 240Karmaonderzoek 1 (25 jan. 1924) 
GA 240Karmaonderzoek 3 (18, 19, 20 juli 1924) 
GA 240Karmaonderzoek 4 (12, 14, 21, 24, 24, 27 aug. 1924) 
GA 243Het bewustzijn van de ingewijde 
GA 257De antroposofische beweging I (27, 28 febr. 1924) 
GA 258in: De antroposofische beweging I 
GA 260De antroposofische beweging II (Opening Kerstbijeenkomst, grondsteenlegging en ritmen van de grondsteen: 24 t/m 31 dec. 1923, 1 jan. 1924) 
GA 260Vorm en beweging (23 dec. 1923, 1 jan., 1 nov. 1924) 
GA 260Gedichten, spreuken, meditaties (div.) 
GA 260aDe antroposofische beweging II (Brieven aan de leden: 13, 20, 27 jan., 3, 10, 17, 24 febr., 2, 9, 16, 23, 30 maart, 6, 20 april, 18, 25 mei, 1 juni, 6, 13 juli, 10 aug. 1924. Voordrachten en besprekingen: 30 jan. 5 febr., 20 juli 1924) 
GA 261Gedichten, spreuken, meditaties (div.) 
GA 262Brieven (div.) 
GA 262Gedichten, spreuken, meditaties (div.) 
GA 263/IBrieven (div.) 
GA 263/1Gedichten, spreuken, meditaties (div.) 
GA 264Esoterische scholing (11 febr., 1, 7 mei, 24, 28 dec. 1903, 18 mei, 13, 15 juli, 9, 27, 29 aug. 1904, 5 juni, 14 aug. 1905, 17 okt. 1906, 4 aug. 1907, 15 dec. 1911) 
GA 264Brieven (div.) 
GA 266/IEsoterische scholing (8, 15, 21 febr., 14 maart 1903, 9, 14 juli 1904, 4 okt. 1905, 14 nov. 1906, 20 jan., 1 juni, 15 sept. 1907, 22 mei, 8 nov. 1908, 7 jan. 14, 21 maart, 27 juni, 27 aug. 1909) 
GA 266/IIEsoterische scholing (20 juni, 24, 26 aug. 1910, 29 maart, 31 dec. 1911, 7 jan, 26 febr., 8 nov. 1912) 
GA 266/IIIEsoterische scholing (24 sept. 1907, 2 jan., 25 april 1914) 
GA 267Esoterische scholing (Manuscript: circa 1905, 4 okt. 1905, Algemene verplichtingen: okt. 1906, Verdere regels: circa 1907) 
GA 268Esoterische scholing (20 sept. 1913) 
GA 271De spirituele bronnen van de kunst 
GA 271Zintuigen en levensprocessen (28 okt. 1909) 
GA 275Kunst en cultuurvernieuwing 
GA 277Vorm en beweging (26, 28 dec. 1923) 
GA 277aVorm en beweging (23 dec. 1923) 
GA 277aGedichten, spreuken, meditaties (div.) 
GA 278Vorm en beweging (19, 20 febr. 1924) 
GA 279Vorm en beweging (26 aug. 1923, 24 juni, 4 juli 1924) 
GA 286Vorm en beweging (17 juni 1914, 1 jan., 1 nov. 1924) 
GA 291Het wezen van de kleuren (6, 7, 8 mei 1921, 26 juli 1914, 5, 10 dec. 1920, 21 febr., 2, 9 juni, 29 juli 1923, 4 jan. 1924) 
GA 293Algemene menskunde als basis voor de pedagogie 
GA 294Opvoedkunst. Methodisch-didactische aanwijzingen 
GA 305Opvoeding en onderwijs. Spirituele grondslagen (16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 aug. 1922) 
GA 312Geesteswetenschap en geneeskunde 
GA 317Genezend opvoeden 
GA 318Spiritualiteit en pathologie 
GA 319Gezondheid, ziekte, genezing (15, 16 nov. 1923, 17, 21, 24 juli, 28, 29 aug. 1924) 
GA 322Voorbij de grenzen van de natuurwetenschap 
GA 327Vruchtbare landbouw op biologisch-dynamische grondslag 
GA 332aSociale toekomst 
GA 346Apocalypse en priesterschap 

De Duitse ‘Rudolf Steiner Gesamtausgabe’ (GA)

Voor wie de bronteksten wil raadplegen en de Duitse teksten niet uit de weg gaat, biedt de Rudolf Steiner Nachlassverwaltung een immer completer wordend overzicht. Hieronder treft u de catalogus uit 2022 aan. Op haar website staan ook de voorgenomen uitgaven tot 2025.