menu

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

De Stichting Rudolf Steiner Vertalingen is opgericht op 24 oktober 1989 met als doel het bereik en de betekenis van Rudolf Steiner te vergroten met de hoogwaardige vertalingen van zijn werk en toegankelijkheid vergrotende aanvullende informatie.

We willen Steiner op een eigentijdse manier onder de aandacht brengen bij een publiek dat de antroposofie ten dele al kent en geïnteresseerd is in de bronnen ervan. Vooral bij hen die de actieve, zichtbare kant van de antroposofie in de werkvelden ontmoeten: de vrijeschool, de biologisch-dynamische landbouw of de antroposofische gezondheidszorg.

De Stichting heeft uit de beschikbare meer dan 300 delen van de Duitstalige uitgave van Rudolf Steiners werken en voordrachten een representatieve keuze gemaakt die inmiddels zeventig titels beslaat.

De Stichting Rudolf Steiner Vertalingen treedt sinds 2019 als zelfstandig uitgever op. Deze stap is gezet om het in dertig jaar opgebouwde fonds beter te beschermen en beschikbaar te houden. In opdracht van de stichting voert Hapé Smeele van Uitgeverij Nachtwind de uitgeverstaken uit.

 
 

‘Ik wil niet vereerd – ik wil begrepen worden’

Begunstigerschap, donaties en legaten

De begunstigers vormen het fundament van SteinerVertalingen.

Met elkaar zorgen onze begunstigers ervoor dat het werk van Rudolf  Steiner door ons kan worden vertaald en uitgegeven, waarmee het bereik en de betekenis van zijn werk in het Nederlandse taalgebied wordt vergroot.

Ondanks alle ruimhartige bijdragen is het niet vanzelfsprekend om ons financieel resultaat in zwarte cijfers te kunnen schrijven. Sinds we zelf als uitgever optreden, laat de boekverkoop gelukkig hogere opbrengsten zien.

Onze oproep aan begunstigers om vooral royaal bij te dragen en in hun kring het begunstigerschap te promoten blijft niettemin actueel.

De stichting heeft de ANBI-status zodat geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden over schenkingen of erfrechtelijke verkrijgingen.

Aanpak, organisatie en activiteiten

Een nieuwe opzet van onze uitgaven

De vorm waarin Rudolf Steiner de antroposofie bracht, is honderd jaar oud en kan niet meer onveranderd naar de huidige tijd worden overgeplant. Mensen hebben tijdgenoten nodig als gidsen naar de antroposofie. Tijdgenoten die op een persoonlijke, zelfbewuste manier antroposofie in hun leven en werk integreren.

In onze nieuwe uitgaven creëren we toegangspoorten door ‘werkers’ in de antroposofie een inleidend essay over hun ervaringen en ontdekkingen te laten schrijven. Waarna deze inleiders of samenstellers de verschillende bronnen bij Rudolf Steiner opvoeren die inspirerend of richtinggevend waren voor de ingeslagen weg.

Zo kan in onze uitgaven een keur aan relevante en actuele onderwerpen de revue passeren, waarbij iedere inleider weer een andere invalshoek zal hebben en uit heel verschillende delen van Steiners verzamelde werk put.

Bijeenkomsten met begunstigers

Als uitgeverij, bestuur en redactie zoeken we naar een nauwer contact met onze begunstigers. We nodigen hen uit met ons mee te denken over de koers naar de toekomst tijdens jaarlijkse middagbijeenkomsten.

Boekpresentaties

Bij het verschijnen van een nieuwe titel organiseren we een presentatie, waarbij het thema van het nieuwe boek wordt geïntroduceerd met een lezing. Onze begunstigers kunnen hun eigen exemplaar van het boek direct meenemen.

Regiobijeenkomsten

Een nieuw boek grijpen we aan voor regionale bijeenkomsten rondom het thema van het nieuwe boek. Deze bijeenkomsten organiseren wij samen met regionale ‘ambassadeurs’ die in hun eigen omgeving actief bezig zijn vanuit de inhoud van het werk van Rudolf Steiner.

Inspiratiebijeenkomsten

Op speciale jaarlijkse bijeenkomsten gaan we in gesprek met lezers en (nog) niet-lezers, om actuele thema’s boven tafel te krijgen. Wat zijn de onderliggende oorzaken van problemen waar we tegenwoordig mee worstelen? Vinden we in het werk van Rudolf Steiner een visie en mogelijk een antwoord daarop?

Op de hoogte

Laat u met de periodieke berichtenservice informeren over onze uitgaven en activiteiten.

De mensen

Loading...
Loading...

Uitgeven met aandacht voor mens, milieu en maatschappij

Noblesse oblige en practice what you preach – de Steiner Vertalingen willen het gedachtengoed van Steiner niet alleen uitdragen naar anderen, maar zelf ook actief praktiseren.

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de manier waarop we onze uitgaven produceren. Door in activiteiten en processen rekening te houden met klimaatneutraliteit, circulariteit, inclusiviteit en eerlijke ketens, ondernemen we toekomstbestendig.

‘De productie van onze nieuwe boeken is goed voor mens en milieu.’

Jeannette Boertien

Onze partners

De Raddraaier SSP
De Raddraaier SSPAmsterdam
Lees verder
'De Raddraaiers zijn drukkers met een grote liefde voor het vak.Efficiënt werken en kwaliteit leveren staan bij ons milieubewust produceren niet in de weg.'
Angelique Kleijne<br> grafisch vormgever
Angelique Kleijne
grafisch vormgever
Vught
Lees verder
'Volgens Steiner klimt de evolutie op tot ingewikkelde vormen om daarna weer eenvoudig te worden; iets daarvan herken ik in de manier waarop ik zelf werk.'
Ef & Ef Media
Ef & Ef MediaUtrecht
Lees verder
'Wij vertegenwoordigen uitgevers en verkopen hun boeken aan de boekhandels in Nederland en België, inclusief museum- en wereldwinkels.'
Boekbinderij Pattist
Boekbinderij PattistDen Dolder
Lees verder
'Met de derde generatie Patist aan het hoofd ‘staat’ er een boekbinderij waar we oude en moderne technieken combineren tot verrassende producten.'​
Jannie de Groot Vormgeving
Jannie de Groot VormgevingHilversum
Lees verder
'Het begin van het vormgevingsproces is het verhaal van een ander. Tekst en beeld sluiten naadloos op elkaar aan, zodat de inhoud optimaal tot z’n recht komt.'
Vorige
Volgende

In diepten van mijn wezen dringen:
wekt een voorvoelend, sterk verlangen

dat ik mijzelf in zelfbeschouwing vind als zomerzongeschenk, dat als een kiem

verwarmend leeft in najaarstemming als krachtige drijfveer van mijn ziel.