menu

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacyverklaring

Privacybelofte - onze website en uw gegevens

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, kortweg Steiner Vertalingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw (bestel)activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze digitale nieuwsbrief
 • U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Bij de Steiner Vertalingen is geen sprake van besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw gegevens.

Steiner Vertalingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden
Adres > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Rudolf Steiner Vertalingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ons data-partners zijn:

 • Mollie – platform voor de verwerking van online betalingen
 • PostNL – verzending en aflevering
 • LaPosta – platform voor het opstellen en verzenden van digitale nieuwsbrieven

Steiner Vertalingen gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Wij gebruiken geen tracking cookies of andere middelen om uw bezoek of online gedrag te monitoren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten et cetera). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op precies dezelfde manier als wanneer de bezoeker deze andere website bezoekt.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account heeft en ingelogd bent op die website.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@steinervertalingen.nl.

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@steinervertalingen.nl

Steiner Vertalingen wijst u er verder op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens