menu

Zoek
Sluit dit zoekvak.

De weg van idee tot vorm

Bij het initiëren van mijn projecten laat ik me graag leiden door mijn nieuwsgierigheid naar andere manieren van denken en ervaren. Hoe zorgvuldiger je vooral bij het beginpunt bent, hoe mooier het in de vorm komt.
Loading...

Steun ons

Berichtenservice

Sinds het begin van dit jaar werk ik als uitgever voor de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen. Ik zie het als mijn taak om de schat die de afgelopen dertig jaar is opgebouwd (bijna 70 titels die zijn vertaald en uitgebracht) te koesteren en verder uit te bouwen, dit vooral door het brengen van schoonheid, het aandragen van ideeën en het versterken van de bestaande organisatie. Dit klinkt mogelijk wat vaag, maar dat is het niet. Het koesteren betekent heel concreet ervoor te zorgen dat alle titels beschikbaar blijven en het liefst in een eigentijdse vormgeving. Een boek is immers pas ‘af’ als het ook echt gelezen wordt. Het aandragen van nieuwe ideeën is essentieel, omdat de (boeken)wereld steeds verandert en oude vormen vaak niet meer houdbaar zijn. En schoonheid zie ik als iets wezenlijks. Het poëtische is m.i. een belangrijke toegangspoort tot het mystieke.

Als autonoom fotograaf begon ik ruim 30 jaar geleden met vooral oog te hebben voor het politieke en het sociale. Dat heeft zich in de loop van de jaren verplaatst naar kunst en spiritualiteit, maar beide terreinen hebben nog altijd mijn interesse. Daarom beweeg ik me graag op het snijvlak van het mystieke en het aardse.

Een van mijn grote fotoprojecten was een bekroond drieluik over kwaliteit van leven. Hierin onderzocht ik hoe we een antwoord kunnen geven op het lijden en de dood. De drie fotodocumentaires verschenen in boekvorm en als expositie meestal begeleid met lezingen.

In de loop van de jaren maakte ik veel portretten en fotodocumentaires en fotografeerde ik landschappen, in Nederland en in het buitenland. De  onderwerpen varieerden van ‘Overleven in de Chileense dictatuur’ tot schrijversportretten, en van theaterprogramma’s en dansvoorstellingen tot landschappen in Schotland en Lapland. In mijn fotografie zocht ik steeds weer naar nieuwe vormen en werkwijzen.

Tien jaar geleden ben ik naast mijn fotografie begonnen met uitgeverij Nachtwind. Ik wilde een platform scheppen voor kunstenaars en denkers. De boekenwereld was naar mijn smaak te veel gericht geraakt op ‘snel succes’ en te weinig op het opbouwen van waardevolle collecties.

Ik had het idee dat er met de juiste aandacht en creativiteit nieuwe wegen konden worden gevonden om licht op het werk van zulke denkers en kunstenaars te laten schijnen. En dat idee bleek te kloppen, want in de loop van die tien jaar zijn er vanuit Nachtwind prachtig ontworpen boeken verschenen die de weg hebben gevonden naar hun publiek.

Het bijzondere van boeken uitgeven – en in feite van elk project – is dat het eigenlijk een soort incarnatieproces is. Eerst is er alleen maar een wens of een globaal idee en heel langzaam komt dat tot wasdom en krijgt het vorm. Hoe zorgvuldiger je vooral bij het beginpunt bent, hoe mooier het in de vorm komt. En net als bij ons mensen, is dat proces voor elk boek, elk project uniek. Bij het initiëren van mijn projecten laat ik me daarom graag leiden door mijn nieuwsgierigheid naar andere manieren van denken en ervaren.

Al die ervaringen hoop ik nu creatief te kunnen inzetten om de vertalingen van het werk van Rudolf Steiner verantwoord en ‘schoon’ in de wereld te zetten. De Steiner Vertalingen hebben een prachtige staat van dienst en een enorm potentieel om verder te groeien.