menu

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Jeannette Boertien

Bestuurslid

Mijn leestip

Loading...

In mijn levensloop spelen boeken en teksten een belangrijke rol.

Mijn wieg stond in de pastorie van Wormerveer. Voor mijn tweede verjaardag verhuisden wij naar het buitenland om na 14 jaar weer in Nederland terug te komen.

Ik koos voor een studie Semitische talen en archeologie. Omdat ik iets wilde studeren waarmee je volgens mijn vader niet voor jezelf kon zorgen, vond hij dat ik eerst een ‘broodvak’ moest leren. Dat werd de bibliotheekopleiding. Het bleek een geweldig idee want tijdens die opleiding leerde ik de antroposofie kennen, en tot aan mijn pensioen ben ik in het boekenvak werkzaam geweest. De laatste jaren als bibliothecaris van de Antroposofische Vereniging.

Na de bibliotheekopleiding studeerde ik Hebreeuwse en Aramese taal- en letterkunde in combinatie met joodse theologie, gevolgd door een studie archeologie van de zuidelijke Levant, uitmondend in een promotieonderzoek naar textielproductie in de Jordaanvallei rond 800 v.C. Een onderzoek op het breukvlak van godsdienstwetenschappen en archeologie.

Ik zie de Levant als centrale as in de geschiedenis, met de Jordaanvallei als geologisch breukvlak, de plaats waar de doop in de Jordaan plaats vond, gevolgd door het mysterie van Golgotha in Jeruzalem. Als archeoloog breng ik teksten, archeologische structuren en voorwerpen met elkaar in verband om vanuit dat perspectief een bijdrage te geven aan historische, religieuze en theologische vraagstukken. De antroposofie speelt in mijn archeologisch onderzoek een rol die niet voor iedereen zichtbaar is, maar die voor mijzelf leidend is in de keuzes van onderwerpen en zin geeft aan mijn werk als archeoloog.

In de Steiner Vertalingen wil ik graag mijn ervaring uit het boekenvak, mijn enthousiasme voor het werk van Steiner en mijn kennis van het esoterisch gedachtengoed inbrengen, om gezamenlijk te komen tot mooie leesbare Nederlandse vertalingen van Rudolf Steiners werk.