menu

In tijden waarin (westerse) esoterie een wetenschappelijk studieobject is geworden en het New Age-karakter van zich heeft afgeschud, is het boek De wetenschap van de geheimen der ziel meer dan ooit op zijn plaats. Hoewel inmiddels honderd jaar geleden verschenen, doet het aan als enorm actueel en juist voor deze tijd geschreven. Het wetenschappelijk karakter ervan wordt door Steiner op alle mogelijke manieren benadrukt.

Het biedt dan ook een systematisch overzicht van de belangrijkste esoterische thema’s. Alle spirituele sleutelbegrippen, zoals etherisch lichaam, astraal lichaam en ik, reïncarnatie en karma, verlichting en inwijding, worden stap voor stap toegelicht. Steiner beschrijft in uitvoerige hoofdstukken de werkelijkheid van de slaap en van de dood, het geestelijk verleden van mens en aarde, de weg van de inwijding en heden en toekomst van de menselijke ontwikkeling. Aan deze uitgave is een uitvoerig apparaat van noten en een gedetailleerde inhoudsopgave toegevoegd, waardoor het boek ook als naslagwerk kan worden gebruikt.

Het boek wordt gecompleteerd door een nawoord van vertaler Wijnand Mees over historie en actualiteit van Steiners basiswerk.

Uitvoering Wissen

uw winkelmand

Extra informatie

Gesamtausgabe

Druk

3

ISBN

9789082999884

Uitvoering

,

Pagina's

414

Voor-/nawoord

Vertaling

Jaartal

Vormgeving

De wetenschap van de geheimen der ziel

Karakter van de occulte wetenschap — 11

Het wezen van de mens — 26

Slaap en dood — 47

De kosmische ontwikkeling en de mens — 91

Inzicht in hogere werelden (Over de inwijding of initiatie) — 216

De ontwikkeling van kosmos en mensheid in heden en toekomst — 291

Bijzondere onderwerpen uit het gebied van de geesteswetenschap — 307

Het etherische lichaam van de mens  — 307

De astrale wereld  — 309

Over het leven van de mens na de dood  — 310

De levensloop van de mens  — 312

De hogere gebieden van de geestelijke wereld  — 314

De wezensdelen van de mens  — 315

De droomtoestand  — 316

Over het bereiken van bovenzinnelijk inzicht  — 317

Observatie van afzonderlijke gebeurtenissen en wezens in de geestelijke wereld — 317

Aanvullende opmerkingen — 320

Voorwoorden bij de eerste tot en met de twintigste druk — 326

Woord vooraf bij de eerste druk  — 326

Woord vooraf bij de vierde druk  — 333

Voorwoord bij de zevende tot vijftiende druk  — 339

Voorwoord bij de zestiende tot twintigste druk  — 339

Nawoord en aantekeningen

Nawoord (Wijnand Mees) — 349

Aantekeningen bij De wetenschap van de geheimen der ziel — 373

Aantekeningen bij het nawoord — 385

Gedetailleerde inhoudsopgave — 387

Levensoverzicht — 394

Rudolf Steiner / Werken en voordrachten — 397

Vrijwel al het overgeleverde werk van Steiner bestaat uit bundelingen van zijn duizenden voordrachten, maar hier betreft het een standaardwerk, dat door hem werd geschreven als een basale inleiding in zijn antroposofie. Hij behandelt hierin de bovenzinnelijke kwaliteiten van de mens en van de natuur, hij geeft wegen aan om de hogere, meditatieve bewustzijnsorganen in de mens te wekken en hij schetst uitvoerig de kosmogonie. Bij dit laatste thema besteedt hij veel aandacht aan de negen hierarchien van geestelijke wezens, die de mens in zijn kosmische ontwikkeling zijn voorgegaan en hij brengt dit alles in samenhang met een drietal geestelijke verschijningsvormen van de aarde, die aan de huidige materiele aarde zijn voorafgegaan. Ook duidt hij aan, hoe de aarde zich in de toekomst weer zal kunnen gaan vergeestelijken. Steiner zegt zelf, dat hij het boek geschreven heeft op een manier, die de lezer tot intensief, omvattend en creatief denken tracht aan te sporen. Gemakkelijk is het daarmee geenszins. Maar als introductie op het bouwwerk van de antroposofie is het zeer compleet; geslaagde moderne vertaling. Deze editie is opnieuw vertaald zodat hij beter aansluit op ander werk in deze reeks, er zijn noten, een nawoord en een gedetailleerde inhoudsopgave toegevoegd.

Fragmenten en achtergrondartikelen

Loading...

Boeken rond hetzelfde thema