menu

Leeswijzer Opvoeding en onderwijs

Loading...

Steun ons

Berichtenservice

  • Opvoeding en onderwijs

Over de spirituele en creatieve kern van de vrijeschoolpedagogie, voordrachten uitgesproken voor een academisch publiek in Engeland.

 

  • In het midden de mens – De bronnen van goed onderwijs

Steiner pleit voor onderwijs waarin de hele mens wordt gezien en aangesproken, en niet in de eerste plaats zijn intellect. Wat vergt dat van de opvoeder en onderwijzer? Met een kritische beschouwing van pedagoog Christof Wiechert over de actuele praktijk van de vrijescholen in ons land.

 

  • Opvoedkunst – Het hart van de vrijeschool

Voor de start van de eerste vrijeschool gaf Steiner de toekomstige leraren een driedelige spoedcursus spirituele pedagogie. Opvoedkunst bevat het meest toegankelijke deel van die cursus. Het algemene mensbeeld wordt hier kundig én fantasievol vertaald naar concrete opvoedings- onderwijsadviezen.

 

  • Algemene menskunde als basis voor de pedagogie

Steiner zette in deze voordrachten voor de aankomende leraren de spiritueel-antropologische achtergronden van het vrijeschoolonderwijs uiteen. Het boek biedt een cursus ‘mensenkennis’ die echter zonder een flinke antroposofische bagage moeilijk toegankelijk is. Voor een eerste kennismaking met Steiners pedagogie zijn de drie eerder genoemde titels meer geschikt.

 

  • Antroposofie voor jonge mensen

Voordrachten over wetenschap en spiritualiteit, met een sterk accent op pedagogie, als antwoord op de cultuurkritiek en de levensvragen van jongvolwassenen in de eerste decennia van de twintigste eeuw.

 

  • Genezend opvoeden – Over kinderen met een ontwikkelingsstoornis

Aan de hand van concrete casussen gaat Steiner in op ontwikkelingsachterstanden en -stoornissen. De raakvlakken met de zogenaamde normale ontwikkeling liggen echter voor het grijpen. Het boek biedt onvermoede inzichten en handreikingen voor wie zich pedagogisch en psychologisch verder wil scholen.

 

  • Uit de sterren – De lange weg naar een nieuwe geboorte

Een origineel boek over ons aller voorgeschiedenis – voor ouders en opvoeders en ieder die zich vragen stelt over het leven.