menu

Search
Close this search box.

Leeswijzer Natuur en kosmos

Steun ons

Berichtenservice

  • De kringloop van het jaar

Over het innerlijke leven van de aarde in de wisseling van de seizoenen. Deze kleurrijke voordrachten maken duidelijk hoe de traditionele christelijke feesten hun voorlopers hadden in de oude ‘heidense’ feesten, die vanuit een werkelijk inzicht in aarde en komos werden gevierd. (Met afbeeldingen in kleur)

 

  • Vruchtbare landbouw op biologisch-dynamische grondslag

De beroemde ‘landbouwcursus’ die ten grondslag ligt aan de biologisch-dynamische landbouw – de nog altijd grondigste vorm van alternatieve landbouw en natuurbeheer. Over de plaats van planten en dieren in de natuur, voeding en de toepassing van kosmische krachten. (Met afbeeldingen in kleur)

 

  • De sterrenwereld en de mens

Unieke voordrachten over de relatie tussen de mens en de wereld van sterren en planeten. Oude culturen wisten van dit ‘Zo boven, zo beneden’. Die kennis leidde ook tot praktische toepassingen, bijvoorbeeld in de geneeskunde en de landbouw. Een greep uit de vele thema’s van dit boek: de kosmos als organisme; de geneeskracht van metalen; zons- en maansverduisteringen, en de achtergrond van de astrologie.

 

  • Mysterieplaatsen en inwijdingswegen

Deze voordrachten vormen deels een ‘verkorte route’ door de evolutie-thematiek van Steiners hoofdwerk De wetenschap van de geheimen der ziel. De mysteriën waar de titel naar verwijst, zijn met name die van Ierland, Efeze en Samothrace. Steiner laat ons de innerlijke bronnen proeven waar de oudere culturen uit putten. (Met afbeeldingen in kleur)

 

  • Antroposofische weekspreuken

Deze het jaar omspannende cyclus van meditatieve gedichten verwoordt de weerklank van de seizoenen in het meelevende innerlijk van de mens.

 

  • Het bewustzijn van de ingewijde – Juiste en onjuiste wegen van het geestelijk onderzoek

Voordrachten voor een algemeen publiek, waarin Steiner niet alleen de principiële voorwaarden voor spiritueel onderzoek uiteenzet, maar ook onvermoede relaties tussen de aardse en de kosmische wereld in beeld brengt.

 

  • Jaarfeesten

Deze voordrachten vormen een bijzondere aanvulling van het bovengenoemde boek De kringloop van het jaar.

 

  • Macrokosmos en microkosmos – De grote en de kleine wereld

Hoe bepaalde oude inwijdingsscholen de verbinding zochten zowel met de wereld van de aardse elementen als met de planeten en de dierenriem.

 

  • Wereldgeschiedenis in het licht van de antroposofie

In deze rijke voordrachten schildert Steiner o.a. de ervaringswereld van de oude oosterse volken, toen mensen wisten van hun diepe verbondenheid met de planten- en de dierenwereld. Zelfs in onze Middeleeuwen leefde nog een besef van de werkelijke relatie tussen mens en natuur. Over de noodzaak van een hernieuwd beeld van aarde en kosmos.