menu

Leeswijzer Filosofie

Loading...

Steun ons

Berichtenservice

De kernvraag van de filosofie is vanouds: hoe komt een mens tot ware inzichten? Het dominante antwoord op die vraag is sinds enkele eeuwen: door onderzoek van de materie. Steiners antroposofie geeft een veelzijdiger antwoord op die vraag, namelijk: door onderzoek van materie, ziel en geest. In al zijn basiswerken onderbouwt Steiner deze verruimde visie op kennis en inzicht. Zie hiervoor de rubriek ‘Inleidend’.

Onderstaand vermelden wij de boeken die dieper of zelfs uitsluitend op het thema filosofie ingaan.

 

  • Antroposofie voor jonge mensen

Op een persoonlijke en spontane manier schetst Rudolf Steiner in deze voordrachten het levensgevoel en het geestelijk klimaat van onze tijd. Over de trotse ‘objectieve’ wetenschap. Het verdwijnen van ‘Filo-Sofia’. De toenemende vervreemding van mensen tegenover elkaar. Het staan voor het niets. Is een innerlijk opleven mogelijk, en hoe?

 

  • Waarheid en wetenschap – Filosofie en antroposofie

Het eerste deel van dit boek biedt een kernachtige beschrijving van Steiners kennisleer. Het tweede deel schetst het verband tussen filosofie in het algemeen en de antroposofie als spirituele wetenschap.

 

  • De filosofie van de vrijheid

Lang voordat Steiner met de resultaten van bovenzinnelijk onderzoek voor het voetlicht trad, probeerde hij de mogelijkheid van dergelijk onderzoek filosofisch aan te tonen en de methodes ervoor aan te geven. Het boek schetst Steiners eigen bewustzijnsontwikkeling. Het woord ‘vrijheid’ in de titel verwijst naar de mogelijkheid dat een mens zijn levenshouding en levenswijze werkelijk in eigen hand neemt.

 

  • Meditatie

In dit boek vindt de lezer fundamentele inzichten in het gewone bewustzijnsproces en een grondige karakteristiek van de meditatieve weg aan de hand van concrete voorbeelden en ervaringen.

 

  • Voorbij de grenzen van de natuurwetenschap

Steiner wijst in deze voordrachten voor ‘eigen publiek’ op de innerlijke scholing die nodig is om de taal van de natuur in al haar verscheidenheid te leren verstaan. Goethe gaf hiervoor al de richting aan met zijn fenomenologische methode. Steiner verbindt deze benadering met de onderzoeksmethodes van imaginatie, inspiratie en intuïtie.

 

  • Wetenschap en wereldbeeld – Het spirituele perspectief

Is de huidige wetenschap onverenigbaar met het spirituele mens- en wereldbeeld dat Rudolf Steiner in zijn antroposofie ontvouwt? Deze ogenschijnlijke kloof kan wel degelijk worden overbrugd zonder verlies van wetenschappelijkheid.