menu

Search
Close this search box.

Leeswijzer Gezondheid

Steun ons

Berichtenservice

Door de gezonde en de zieke mens en ook de natuur met een spirituele blik waar te nemen, kwam Rudolf Steiner tot nieuwe inzichten over gezonde leefwijzen en de achtergrond van ziekten.

 

  • Gezondheid, ziekte, genezing

Dit boek bevat voordrachten die Rudolf Steiner hield voor artsen en medische studenten, naast enkele openbare voordrachten. Uit werkelijk inzicht in de oorzaak van een ziekte vloeit volgens Steiner als vanzelf de therapie voort. De voordrachten gaan over gezondheid in het algemeen, maar ook over achtergrond en behandeling van diverse lichamelijke en psychische ziektebeelden.

 

  • Menswaardige voeding

Een selectie van Steiners belangrijkste uitspraken over voeding. Het onderwerp komt in vier gradaties ter sprake: inleidend, met concrete adviezen, in relatie tot spirituele ontwikkeling en in kosmisch perspectief.

 

  • Zintuigen en levensprocessen

In deze voordrachten komt tot uiting hoe volstrekt anders Steiner ook de lichamelijke mens beziet. Hij onderscheidt twaalf zintuigen, waaronder bijvoorbeeld een bewegingszin, een taal- en een denkzin. Op lichamelijk niveau behandelt hij de basale levensprocessen zoals voeding, ademhaling en verwarming zowel in evolutionair opzicht als in relatie tot de kunst. Een studieboek voor wie zijn inzicht in ‘het leven’ wil verdiepen.

 

  • Het bewustzijn van de ingewijde – Juiste en onjuiste wegen van het geestelijk onderzoek

Wijd uitwaaierende voordrachten over de geheimen van de lichamelijke mens. Spirituele zelfkennis, kunst en geneeskunde in het verre verleden en in onze tijd. De ontwikkeling van de zintuigen. Over mediamiek en geesteswetenschappelijk onderzoek. De oorsprong van het kwaad.

 

  • Geesteswetenschap en geneeskunde

Een cursus voor artsen over de betekenis van de antroposofie voor de ontwikkeling van de geneeskunde. Basisthema’s zijn de relatie tussen mens en natuur, en de visie op de mens als lichamelijk én spiritueel wezen. Daarnaast worden specifieke geneesmiddelen besproken. De cursus is door zijn inleidend karakter ook voor geïnteresseerde leken goed te volgen.

 

  • Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde

Dit boek schreef Rudolf Steiner samen met de Nederlandse arts Ita Wegman. Het verbindt inzichten uit de antroposofische fysiologie en natuurwetenschap met de medisch-therapeutische praktijk. Het boek biedt – naast fundamentele inzichten in de fysiologie van de mens – voorbeelden van toepassingen van de antroposofische geneeskunde in het algemeen en bij specifieke ziekten.

 

  • Spiritualiteit en pathologie – Een cursus voor artsen en priesters

Kenmerkend is hoe Steiner hier vanuit steeds nieuwe invalshoeken de intieme verwevenheid van lichamelijke, psychische en geestelijke processen beschrijft. Zo spreekt hij over de overeenkomsten en verschillen tussen ‘heiligen’ – zoals de mystica Theresia van Avila – en ‘dwazen’. Steiner tast hier subtiel de grenzen tussen priesterlijke en medische verantwoordelijkheid af.

 

  • Euritmietherapie

Een vakcursus over de therapeutische toepassing van de door Steiner ontwikkelde bewegingskunst ‘euritmie’.

 

  • Genezend opvoeden – Over kinderen met een ontwikkelingsstoornis

Steiner had een liefdevol oog voor mensen met een beperking. In deze cursus, gehouden voor een kleine groep van (ortho)pedagogen en artsen, laat hij zien op welke manier de antroposofie kan bijdragen aan de zorg voor deze mensen en aan het verbeteren van hun leven. Geniale voordrachten, die ook ‘gewone’ pedagogen zeer veel bieden.