menu

Search
Close this search box.

Leeswijzer Kunst

Steun ons

Berichtenservice

Behalve filosoof en onderzoeker van de geest was Rudolf Steiner ook kunstenaar. Zijn werk omvat schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur en een nieuwe bewegingskunst (euritmie). In boekvorm zijn die creaties maar beperkt over te brengen. Dat geldt zelfs voor de drama’s die hij schreef en regisseerde. Hieronder volgen allereerst Steiners kunstbeschouwingen.

 

  • De spirituele bronnen van de kunst

Dit boek bevat, naast enkele filosofische essays, voordrachten die het hele domein van de kunsten bestrijken. Stromingen in de schilderkunst, onder andere impressionisme en expressionisme, worden belicht, maar ook beeldhouwkunst, dichtkunst, plastiek en architectuur passeren de revue. Ook stemmingen als humor, ironie en melancholie trekken Steiners aandacht.

 

  • Het wezen van de kleuren

In deze inspirerende voordrachten zoekt Steiner een weg naar objectieve kleurervaringen. De vele thema’s omvatten onder meer de kosmische oorsprong van licht en duister, de oude schilderkunst, de spirituele kleurenleer van Goethe en de plaats van de schoonheid tussen wijsheid en deugd. (Met afbeeldingen in kleur)

 

  • Kunst en cultuurvernieuwing

De noodzaak tot een vernieuwing van de kunst als medicijn tegen de verschraling van het moderne leven. Over de verschillende kunsten in relatie tot de mens, maar ook over techniek en natuurgeesten. (Met foto’s van het door Steiner ontworpen en later verbrande ‘Goetheanum’ in Dornach, Zwitserland.

 

  • Vorm en beweging – Architectuur, beeldhouwkunst, euritmie

Ook in deze voordrachten komt het voormalige Goetheanum als ‘Gesamtkunstwerk’, dus als een versmelting van architectuur, beeldhouwkunst en schilderkunst, ter sprake. Vervolgens schetst Steiner het architectonisch principe van het nieuwe, in beton opgetrokken Goetheanum met zijn unieke vormgeving. Het derde deel van het boek is gewijd aan de ‘euritmie’, een danskunst die taalklanken en muziek tot expressie brengt. (Met afbeeldingen in kleur)

 

  • Metamorfosen van de ziel

Steiner beschrijft in deze voordrachten verschillende ‘territoria’ van ons innerlijk, en haalt daarbij fragmenten en thema’s uit de wereldliteratuur aan. De laatste voordracht gaat geheel over ‘de missie van de kunst’.

 

De volgende werken van Rudolf Steiner vallen zelf onder de noemer kunst:

 

  • Gedichten, spreuken, meditaties

Steiners meditatieve teksten hebben vrijwel altijd een dichterlijke vorm. Ze schilderen in steeds andere nuances de verhouding van de mens tot de wereld. Wie zich in zo’n spreuk of gedachte verdiept, brengt iets in zichzelf én in de wereld teweeg.

 

  • Antroposofische weekspreuken

Deze bijzondere cyclus van poëtische meditatieve spreuken verwoordt de weerklank van de seizoenen in het meelevende innerlijk van de mens.

 

  • Mysteriedrama’s I en II

De vier ‘mysteriedrama’s die Steiner schreef en regisseerde, zijn geen artistieke verpakkingen van antroposofische ideeën, maar voeren personages van vlees en bloed ten tonele die worstelen met hun lot. Getoond wordt daarnaast ook wat mensen in de geestelijke wereld doormaken en hoe vorige levens doorwerken in latere.

 

  • Over de drempel – Spirituele ervaringen

Deze indringende en levendige voordrachtencyclus brengt zowel studie als kunst. Steiner schildert hier ingrijpende ervaringen op de weg van de geestelijke ontwikkeling en licht die kleurrijk toe aan de hand van fragmenten en karakters uit zijn eerste ‘mysteriedrama’ De poort van de inwijding.