In het Kenniscentrum vindt u achtergrondinformatie over Steiner Vertalingen en onze uitgaven: (gedeelten van) voor- en nawoorden, inleidingen en beschouwingen en ook fragmenten van Steiner zelf.

  • Elk artikel bevat verwijzingen naar de boektitels die er in aan de orde komen
  • Omgekeerd bevat elke boekbeschrijving verwijzingen naar de beschikbare achtergrondartikelen
  • U kunt in dit totaaloverzicht selecteren op thema.
blank

Enkele levensschetsen – nawoord bij Verborgen geschiedenis

De studie van de geschiedenis op basis van causale verbanden tussen elkaar opvolgende gebeurtenissen doet de werkelijkheid tekort. Het is daarentegen mogelijk om de geschiedenis als een proces van bewustzijnsontwikkeling te benaderen. Op zoek naar de onderliggende geestelijke krachten die in de mensheid en haar geschiedenis werken.

Lees verder »
blank

Groot denken – inleiding bij Verborgen geschiedenis

Soms komt geschiedenis heel dichtbij. Een coronavirus veroorzaakte in 2020 een nieuwe en onbekende ziekte covid-19 en leidde tot een wereldwijde pandemie. De gedachten van menigeen gingen terug naar de geschiedenis van honderd jaar geleden, naar 1918. Toen brak de Spaanse griep uit aan het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Lees verder »
blank
Nieuwsberichten

Sterk in communicatie & PR?

Ben je goed in pr en lijkt het je leuk om Steiner Vertalingen zichtbaar te maken, op de kaart te zetten, meer bekendheid te geven? Dan zouden we heel graag kennis met je maken!

Lees verder »
blank
Onderwijs

Podcast met Christof Wiechert

Podcast door Jan Jaap Hubeek met Christof Wiechert over de nieuwe Steineruitgave In het midden de mens. De bronnen van goed onderwijs, waarin Wiechert zich liefdevol-kritisch uitlaat over het vrijeschoolonderwijs.

Lees verder »
blank
Nieuwsberichten

Veranderingen, keerpunten in de tijd

Het nieuwe boek ‘Verborgen geschiedenis – Open toekomst’ is geen zoektocht naar historische geheimen, maar naar de onderliggende geestelijke krachten die in de mensheid en haar geschiedenis werken.

Lees verder »
blank
Nieuwsberichten

Gedachte-helderheid en coronacrisis

Helaas heeft de coronacrisis onze inspiratiedag van 22 maart onmogelijk gemaakt. Onze gedachten gaan nu uit naar u persoonlijk en wij realiseren ons dat uw omstandigheden uiterst verschillend zijn.

Lees verder »
blank
Gezondheid

Vruchtbare landbouw op biologisch-dynamische grondslag – nawoord

Lang voordat het begrip ecologie gemeengoed werd, gaf Rudolf Steiner al zijn ‘landbouwcursus’. Deze voordrachten¬ reeks uit 1924 schetst de principes van een landbouw die met de natuur samenwerkt, in plaats van haar op te jagen en uit te buiten. Daarvoor is een nieuwe vorm van kennis nodig, een kennis van het leven.

Lees verder »
blank
Inleidend

De wereld van de gestorvenen – nawoord

Voor wie zich al langere tijd met antroposofie bezighoudt, is de wereld van de gestorvenen bekend terrein geworden. Maar in het dagelijks leven is de dood niet altijd zo’n vertrouwde metgezel geweest. Dit nawoord begint met de vraag naar de plaats van de dood in de samenleving, zowel vroeger als nu.

Lees verder »
blank
Inleidend

De weg tot inzicht in hogere werelden – fragment

De weg tot bovenzinnelijk inzicht die in dit boek wordt aangegeven, leidt tot bepaalde zielservaringen, en het is van groot belang dat wie naar die ervaringen streeft, zich daarover geen illusies en misvattingen vormt. Dat de mens zich vergist op het gebied dat hier aan de orde is, ligt namelijk voor de hand.

Lees verder »
blank
Filosofie

De filosofie van de vrijheid – nawoord

De filosofie van de vrijheid biedt een veelomvattende visie op de mens. Het verbindt de mens naar hoofd, hart en hand en vervalt niet in een antropologische eenzijdigheid zoals in de filosofie maar al te vaak gebeurt. Daarom is het actueler dan ooit.

Lees verder »
blank
Christendom

De kringloop van het jaar – nawoord

Het gaat Steiner erom ons bewustzijn van de jaargetijden in het levensproces van de aarde te versterken. Of anders gezegd, onze samenleving met de aarde serieus te nemen en opnieuw vorm te geven.

Lees verder »
blank
Mysteriën

Egyptische mythen en mysterien – nawoord

Rudolf Steiner maakt het mogelijk nieuw licht te laten schijnen op de inwijdingen in het oude Egypte en op de afbeeldingen op tempelwanden van rituele handelingen die ter ere van de goden werden uitgevoerd door de farao of door de hogepriester als diens plaatsvervanger.

Lees verder »
blank
Evolutie

Sterrenwereld en de mens – nawoord

In dit boek wordt de grootsheid van de sterren- en planetenwereld behandeld. Dat is niet alleen een machtig geschenk op aarde, maar ook een noodzakelijke bagage voor het leven na de dood. Als je dit beseft, kun je er als het ware innerlijk uit eerbied voor knielen. Tegelijk kan het een machtige stimulans zijn om op weg te gaan en meer van de sterrenhemel te leren begrijpen en doorvoelen. Hier en nu.

Lees verder »
blank
Christendom

Inzicht in het mysterie van Golgothe – nawoord

De voordrachtenreeks Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha, hier uitgegeven onder de titel Inzicht in het mysterie van Golgotha, omschrijft in de oorspronkelijke titel een bescheiden taak: Rudolf Steiner levert het materiaal, de bouwstenen om het mysterie van Golgotha te leren begrijpen. De lezer kan zelf met het materiaal aan het werk.

Lees verder »
blank
Inleidend

Metamorfosen van de ziel – nawoord

“Ik wilde leerlingen inwijden in de Nederlandse taal en literatuur, maar bovenal wilde ik zelf leren hoe mensen nu eigenlijk in elkaar zitten. Oudere en wijzere collega’s in Haarlem wezen me op het bestaan van dit werk van Rudolf Steiner. ‘Daar staan wetmatigheden in waar je zeker iets aan zult hebben.’ “

Lees verder »
blank
Inleidend

Stroom van originaliteit en leven – nawoord Opvoedkunst

In de loop van de jaren 1905 en 1906 bereikten Steiner veel aanvragen om voordrachten te houden over opvoedkundige vraagstukken en om gezichtspunten te geven bij de opvoeding. Om hieraan tegemoet te komen, schreef hij een autoreferaat met de samenvatting van een aantal van zijn pedagogische voordrachten.

Lees verder »
blank
Achtergronden

Steiner vertalen

Wat als je iets niet ‘doorhebt’, als je niet begrijpt wat Steiner in hemelsnaam wil zeggen? Als ook geraadpleegde deskundigen het niet weten, dan rest niets anders dan recht-op-en-neer vertalen wat er staat – wat me een hoogst ontevreden gevoel bezorgt. Waarom? De woorden zijn toch keurig vertaald?

Lees verder »
blank
Achtergronden

Ontstaan van het nawoord van Over de drempel

Een van mijn favoriete onderwerpen is Steiners beschrijving van wat meditatie is. Hij beschrijft mediteren als een tussentoestand, midden tussen innerlijk waarnemen en denken. Het mediteren is een soort innerlijk ademen, het heen en weer bewegen tussen het waarnemen van een idee of gedachte en het denken ervan.

Lees verder »
blank
Achtergronden

Nawoord ‘Uit de sterren’

Toen de redactie van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen mij vroeg om bij dit boek een nawoord te schrijven, hoefde ik niet lang na te denken, want de wereld van de ‘ongeborenen’ gaat mij aan het hart, vooral de tijd vóór en rond de conceptie.

Lees verder »
blank
Evolutie

Uit de schoot der goden – nawoord

De herkomst van de morele waarden is vanaf de negentiende eeuw een klemmend raadsel geworden. Vóór die tijd werd onder invloed van de godsdienst de zedewet, meer nog dan de natuurwetten, als van God afkomstig beschouwd.

Lees verder »
blank
Achtergronden

De mens als tempel voor de kosmos

In deze nieuwe vertaling De sterrenwereld en de mens beschrijft Rudolf Steiner de wonderbaarlijke werking van sterren en planeten, van de hele kosmos, op de bouw en de gestalte van het menselijk lichaam. Hoe kunnen we deze grootsheid bevatten? Passages uit het nawoord.

Lees verder »
blank
Nieuwsberichten

Schoonheid, ruimte & cadans

De nieuwe vormgeving van de boeken van Steiner Vertalingen is ontworpen door grafisch vormgever Angelique Kleijne. Een gesprek over aandacht voor de inhoud naar de ‘letter’ en naar de ‘geest’.

Lees verder »
blank
Achtergronden

Bakens verzetten

‘We hebben net zozeer een woord nodig voor “ongeborenheid” als voor “onsterfelijkheid” wanneer we het over de mensenziel hebben.’ Deze zin raakt de kern van de voordrachten in het net verschenen boek Uit de sterren.

Lees verder »
blank
Achtergronden

Het geheim van het leven

Vanuit het perspectief van het karma zoekt Jaap van de Weg als schrijver, spreker en cursusleider naar verdiepende gezichtspunten. We gaan met hem in gesprek over de thema’s in het allernieuwste boek van de Steiner Vertalingen, Uit de sterren.

Lees verder »
blank
Nieuwsberichten

Vernieuwing & verandering

We stellen ons ten doel om het werk van Rudolf Steiner op een nieuwe en eigentijdse manier onder de aandacht brengen. In dit artikel leest u hoe wij dat willen gaan aanpakken.

Lees verder »
blank
Nieuwsberichten

De weg van idee tot vorm

Bij het initiëren van mijn projecten laat ik me graag leiden door mijn nieuwsgierigheid naar andere manieren van denken en ervaren. Hoe zorgvuldiger je vooral bij het beginpunt bent, hoe mooier het in de vorm komt.

Lees verder »
blank
Nieuwsberichten

Opnieuw doordringen tot de bron  

Het leven vraagt van tijd tot tijd om een ontwikkelingsstap te zetten. Dat ervaren wij in ons werk aan de Rudolf Steiner Vertalingen nu ook weer. Na 28 jaar en bijna zeventig boeken is de situatie zo veranderd dat we niet zomaar op de oude voet kunnen doorgaan.

Lees verder »
blank
Nieuwsberichten

Stichting Steiner Vertalingen wordt zelf uitgever

Per half februari 2019 hebben Uitgeverij Christofoor en Stichting Rudolf Steiner Vertalingen hun samenwerking afgerond. Dat hebben beide partijen laten weten. De tekst van hun gezamenlijke bericht is verder als volgt: Uitgeverij Christofoor heeft haar

Lees verder »
blank
Gezondheid

De aarde draagt, de kosmos brengt

Er is een dieperliggend probleem dat de hele aarde en alle mensen aangaat en dat te maken heeft met iets waarop Rudolf Steiner steeds weer gewezen heeft, namelijk op het belang dat we ons als mensen weer bewust worden van de hemel.

Lees verder »