menu

In de sociale chaos in Duitsland tijdens en na de Eerste Wereldoorlog werd Steiner tot verrassing van velen maatschappelijk actief. Gesteund door arbeiders en tegengewerkt door vakbonden en politici sprak hij voor volle zalen over een nieuwe sociale orde die recht zou doen aan de mens als geestelijk, lichamelijk en sociaal wezen.

Het boek waarin hij zijn maatschappijvisie uiteenzette, De kernpunten van het sociale vraagstuk, verscheen in 1919, vrijwel direct na het einde van de oorlog. Steiner biedt daarin zowel een diagnose van de sociale problematiek, die ook voor onze tijd nog van toepassing is, als een schets van een alternatieve maatschappij, waarin de drie gebieden cultuur, recht en economie van elkaar gescheiden zijn en autonoom verbindingen met elkaar aangaan.

De Nederlandse vertaling is van Mouringh Boeke. De uitgave wordt geactualiseerd door een nawoord in de vorm van drie afzonderlijke interviews, met resp. Paul Mackay, Mouringh Boeke en Michaela Hordijk. Uit deze gesprekken wordt duidelijk hoe verschillend er met de basisgedachte van de ‘sociale driegeleding’ in de praktijk kan worden omgegaan en tot welke ervaringen dat leidt.

Uitvoering Wissen

Extra informatie

Gesamtausgabe

Druk

2

ISBN

9789060385470

Uitvoering

,

Pagina's

224

Voor-/nawoord

, ,

Vertaling

Jaartal

Vormgeving

Rudolf Steiner (1861-1925) heeft in het begin van de twintigste eeuw de antroposofische wereldbeschouwing ontwikkeld, die voortgekomen is uit de theosofie. Hij is de grondlegger van de Vrije School, de antroposofische geneeskunde, de biologische land- en tuinbouw enzovoort.
Ook heeft hij denkbeelden betreffende sociale kwesties (gebaseerd op de ‘driegeleding’ geestesleven, rechtsleven en economisch leven) in diverse geschriften en lezingen uiteengezet. In dit boek zijn de belangrijkste kernpunten van het sociale vraagstuk behandeld, waarna drie interviews zijn opgenomen met bekende mensen uit de antroposofie die deze kernpunten plaatsen in de tijd van Rudolf Steiner, maar ook de betekenis en mogelijkheden aangeven van deze denkbeelden voor de huidige chaotische situatie in Europa met als doel niet weer dezelfde fouten te begaan.

Tot slot zijn aantekeningen bij de interviews, een bibliografie en levensoverzicht van Rudolf Steiner opgenomen. Het boek is niet geïllustreerd en leest niet gemakkelijk. Om het geheel te begrijpen, moet men wel enigszins thuis zijn in de denkwereld van de antroposofie. Verzorgde uitgave.
E. Wannee-Immerzeel

Fragmenten en achtergrondartikelen

Loading...
Bij dit boek is geen aanvullende informatie beschikbaar.

Boeken rond hetzelfde thema