menu

In deze uitgave staat een thema centraal dat uniek is voor het werk van Rudolf Steiner: het mysterie van het kwaad. Wat zijn het voor krachten die ‘goed’ dan wel ‘kwaad’ in de wereld brengen, waar komen ze vandaan, en hoe werken ze? Met deze vragen heeft Steiner zich uitvoerig en genuanceerd beziggehouden, in zijn hoofdwerk De wetenschap van de geheimen der ziel, maar ook in tal van voordrachten.

De hier gekozen voordrachten spitsen zich toe op de problematiek van onze huidige tijd. Sinds enkele eeuwen heeft zich een ingrijpende verandering in het bewustzijn van de mensen voorgedaan. Wij hebben zelfbewustzijn en zelfstandigheid veroverd in de omgang met de materiële kant van het bestaan.

Deze ontwikkeling heeft haar doel al lang bereikt, aldus Steiner. Het is nu zaak met de verworven zelfstandigheid door te stoten naar de geestelijke dimensies van het leven. Dat is de strijd die wij dienen te voeren om ons eigen mens-zijn. Bij die strijd ontmoeten we geestelijke tegenstrevers en medestanders.

Over de aard van deze helpende en tegenstrevende krachten en over de wegen naar een werkelijk menselijke cultuur gaan deze voordrachten. Het nawoord van Mathijs van Alstein plaatst Steiners visie op het kwaad in een groots perspectief.

Uitvoering Wissen

Extra informatie

Gesamtausgabe

Druk

1

ISBN

9789060385753

Uitvoering

,

Pagina's

304

Voor-/nawoord

Vormgeving

Jaartal

Vertaling

,

Weergave van negen voordrachten van Steiner uit de periode 1918-1922 over de strijd om het mens zijn en de invloed hierop van goede en kwade machten. Ingegaan wordt op goed en kwaad in het algemeen, het antroposofisch gezichtspunt hierop en de werking van het kwaad. Beschreven wordt dat in de historische ontwikkeling van de mensheid geestelijke krachten meespelen, zowel goede als kwade, die de ontwikkeling van de mens beïnvloeden. In de huidige tijd is de verbondenheid van de mens met de natuur veelal verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor materialisme en mechanisatie. Om ons als mens verder te ontwikkelen moeten wij weer een verbinding met de natuur en daarmee met het kunstzinnige om ons heen aangaan. Hiertoe moeten wij ons op de juiste wijze opstellen tot het goede en kwade; wij moeten deze veroveren. Het boek is voorzien van een inhoudsopgave en een nawoord. De losse voordrachten zijn eerder in het Duits verschenen. Enige kennis van het antroposofisch gedachtengoed wordt verondersteld.

J.C. Brouwer

Fragmenten en achtergrondartikelen

Loading...
Bij dit boek is geen aanvullende informatie beschikbaar.

Boeken rond hetzelfde thema