menu

Met de vrijescholen en de biologisch-dynamische landbouw behoort de zogenoemde ‘antroposofische geneeskunde’ tot de bekendste praktische uitwerkingen van de antroposofie. Met name in West-Europa, maar in toenemende mate ook in andere delen van de wereld, bestaat een uitgebreid netwerk van organisaties en personen die zich beroepshalve met de antroposofische benadering van de geneeskunde bezighouden. Zo zijn er behalve artsen en therapeuten ook ziekenhuizen en klinieken, bedrijven die geneesmiddelen produceren, patiëntenverenigingen, tijdschriften en opleidingsinstituten.

De voordrachten die in deze uitgave zijn opgenomen en die in 1920 voor een kleine groep van voornamelijk artsen werden gehouden, vormen het historische begin van deze ‘beweging’. Het was de eerste keer dat Rudolf Steiner, die zelf geen medicus was, uitvoerig en samenhangend sprak over de betekenis van de antroposofie voor de verdere ontwikkeling van de geneeskunde. Zoals in deze voordrachten te lezen valt, ging hij daarbij tevens in op de wetenschappelijke uitgangspunten en methoden die in zijn tijd gangbaar waren en die hij als te beperkt beschouwde.

Deze omvangrijke cursus is door zijn inleidend karakter ook voor geïnteresseerde leken goed te volgen.

Basisthema’s zijn de relatie tussen mens en natuur, en het beeld van de mens als lichamelijk én spiritueel wezen.

 

Uitvoering Wissen

Extra informatie

Gesamtausgabe

Druk

1

ISBN

9789060385210

Uitvoering

,

Pagina's

440

Vormgeving

Jaartal

De antroposofie is een geesteswetenschap die gebaseerd is op de ideeën van Rudolf Steiner (1861-1925). Hij heeft levensrichtlijnen gegeven betreffende onderwijs, geneeskunde, kunst, opvoedkunde, landbouw, economie enz. Deze filosofie is gebaseerd op de ‘signatuurleer’ (natuurwetten uiten zich volgens hetzelfde patroon op velerlei gebieden). Dit boek bevat twintig letterlijk vertaalde en onveranderde lezingen die hij in het voorjaar 1920 heeft gehouden voor een groep geneeskundigen.

In de antroposofische geneeskunde wordt nog steeds uitgegaan van de dat wat Rudolf Steiner als filosofie heeft aangegeven. De interpretatie is weliswaar gemoderniseerd en verder uitgewerkt. Het boek bevat naast de lezingen een uitgebreid nawoord van Hugo S. Verbrugh en diverse aantekeningen als verklaring van de lezingen. Het boek is niet gemakkelijk leesbaar en bevat enkele verklarende tekeningetjes. Het is duidelijk bedoeld voor de artsen, die zich willen verdiepen in de antroposofische gedachtengang. Het boek heeft een goede letter, is fraai ingebonden en heeft op de effen groene stofomslag slechts tekst en naam van de auteur.

E. Wannee-Immerzeel

Fragmenten en achtergrondartikelen

Loading...
Bij dit boek is geen aanvullende informatie beschikbaar.

Boeken rond hetzelfde thema