menu

Steiner beschrijft in deze voordrachten de ontwikkeling van de laatste mysterieculturen en hun overgang naar de nieuwe tijd. De nadruk ligt op de Griekse mysteriën van Ephese, Eleusis en Samothrace en op de mysteriën van Hibernia (Ierland).

De schildering van de Hibernische inwijdingsweg is zeer uitvoerig en ook uniek: omdat deze mysteriën tot een schriftloze cultuur behoorden, is er langs historische weg niets van overgeleverd. Het onderliggende thema van Steiners beschouwingen is de verbondenheid van mens en natuur, en hoe deze bewust ontwikkeld kan worden.

Verschillende wegen worden geschetst: leven met de stroom van de tijd (dag en jaar), verdieping in de levende natuur (dieren en planten) en inleving in de zintuigen van de natuur (kristallen en mineralen).

Uitvoering Wissen

Extra informatie

Gesamtausgabe

Druk

1

ISBN

9789060385388

Uitvoering

,

Pagina's

284

Jaartal

Voor-/nawoord

Vertaling

Vormgeving

In het uitgebreide voordrachtenwerk van Steiner neemt deze bundel een prominente plaats in. Veel geesteswetenschappelijke gegevens over de kosmische ontwikkeling van aarde en mensheid, die in basiswerken als ‘Wetenschap van de geheimen van de ziel’ en ‘Uit de Akashakroniek’ uitvoerig zijn uitgewerkt, komen hier kernachtig terug. Om vervolgens te dienen als vertrekpunt voor een indrukwekkend overzicht – steeds gepaard aan diepgaand inzicht – van bewustzijnvormen, zoals deze in voorchristelijke inwijdingsrituelen konden worden ervaren. De nadruk ligt op Griekse en Keltische mysterien. Met name de laatste staan al sterk in het teken van het vooruit schouwen van de komst van Christus. Zeer boeiend is het gezichtspunt, dat de weg tot hoger bewustzijn sinds de komst van Christus een principieel ander verloop kent. Werd men voorheen door de priesters tot het gaan van de inwijdingsweg uitverkoren, nu is ieder individu, die zich tot een inwijdingsweg wil wenden, in de gelegenheid. Het nawoord van Frank Treichler belicht dit alles op verhelderende wijze. De vertaling is, zoals steeds in deze serie, uitstekend.

Drs. M. Ploeger

Fragmenten en achtergrondartikelen

Loading...
Bij dit boek is geen aanvullende informatie beschikbaar.

Boeken rond hetzelfde thema