menu

In augustus 1922 vond in Engeland onder auspiciën van het ministerie van onderwijs de ‘Oxford Holiday Conference’ plaats met Rudolf Steiner als belangrijkste spreker. Bekend geworden door zijn boek De kernpunten van het sociale vraagstuk sprak hij voor een gehoor van honderden leraren, directeuren van pedagogische instituten, hoogleraren en studenten uit uiteenlopende vakgebieden.

In het boek Opvoeding en onderwijs – Spirituele grondslagen zijn de negen voordrachten over vrijeschoolpedagogie bijeengebracht. Naar twee kanten vormen deze een waardevolle aanvulling op het basiswerk Algemene menskunde als basis voor de pedagogie. Om te beginnen geeft Steiner een algemene inleiding over de spirituele grondslagen van opvoeding en onderwijs en de pedagogische consequenties die daaruit voortvloeien. Zo behandelt hij de verschillende leeftijdsfasen en de bijbehorende pedagogische grondhouding. Daarnaast brengt hij allerlei concrete voorbeelden uit het vrijeschoolonderwijs, ontleend aan de ervaringen in de Waldorfschool in Stuttgart, die dan net drie jaar oud is.

Marcel Seelen, vrijeschoolleraar, belicht in het nawoord de tijdsomstandigheden en de ontvangst van deze voordrachten in Oxford. Verder neemt hij de lezer mee met een inspirerend betoog over de actualiteitswaarde van Steiners pedagogische ideeën.

Uitvoering Wissen

Extra informatie

Gesamtausgabe

Druk

1

ISBN

9789060385463

Uitvoering

,

Pagina's

240

Voor-/nawoord

Jaartal

Vertaling

Vormgeving

Een van de weinige voordrachtenseries, waarin Steiner over vrijeschool-pedagogie spreekt voor een publiek, dat gedeeltelijk geheel onbekend is met de antroposofie. Dat levert een boeiende spanningsveld op tussen spreken vanuit zijn uitgangspunten en tegelijk omstandig rekening houden met de ‘reguliere’ zienswijzen. In negen voordrachten behandelt Steiner vele aspecten van zijn pedagogie. Nadruk ligt op de leeftijdspsychologische ontwikkelingsfasen van het kind. Als je als leraar begrijpt in wat voor fase een kind of klas zich bevindt, kun je de leerstof daar als ontwikkelingsstof op afstemmen. Bij een goed begrip van de ontwikkelingspsychologie kun je je lesstof naar believen varieren c.q. aanpassen aan een veranderende wereld. Leerstof als middel tot ontwikkeling en niet als doel op zichzelf. Een tweede hoofdthema is de relatie tussen leraar en leerling. De leraar heeft tot taak om onzelfzuchtig waar te nemen wat het kind (onbewust) aan hem vraagt; eigen stokpaardjes en (voorgeschreven) maniertjes zijn uit den boze. In een meeslepend nawoord schetst Marcel Seelen de context naar tijd en plaats. Met rake bewoordingen laat hij daarbij de essenties uit deze voordrachten nog even passeren. Een uitvoerig notenapparaat besluit dit helder en puntig vertaalde boek.

Drs. M. Ploeger

Fragmenten en achtergrondartikelen

Loading...
Bij dit boek is geen aanvullende informatie beschikbaar.

Boeken rond hetzelfde thema