menu

De samenleving is ‘ziek’ omdat aan de creatieve en de sociale behoeften van mensen wordt voorbijgegaan. Dit is niet alleen een kwestie van politiek en economie, maar ook en vooral van een onwerkelijk mens- en wereldbeeld.

De voordrachten in deze uitgave betreffen het sociaal-maatschappelijke leven, een terrein waar Rudolf Steiner zich buitengewoon intensief mee heeft beziggehouden en waar hij vooral in Duitsland tussen 1917 en 1922 algemene bekendheid mee verwierf.

Men kan zich afvragen: hoe kunnen voordrachten over het sociaal-maatschappelijke leven die meer dan zeventig jaar geleden zijn gehouden, nog van belang zijn voor de huidige tijd? Om de betekenis van Steiners visie in te zien, moet onderscheid worden gemaakt tussen wat in zijn betoog voorbeeld is en wat essentie. Uiteraard zijn de voordrachten ingebed in de tijd waarin ze zijn gehouden. Steiner maakt echter steeds weer duidelijk dat de kern van zijn betoog verder reikt dan de actualiteit van die jaren.

Het onderscheid bijvoorbeeld dat hij maakt tussen het geestesleven, het rechtsleven en het economische leven – dat de grondslag vormt voor de aanduiding ‘sociale driegeleding’ – is ook voor de lezer van nu van belang. De fundamentele wetmatigheden die het sociale en maatschappelijke leven bepalen zijn vandaag in wezen dezelfde als toen.

Uitvoering Wissen

uw winkelmand

Extra informatie

Gesamtausgabe

Druk

1

ISBN

9789060385067

Uitvoering

,

Pagina's

317

Vormgeving

Jaartal

Voor-/nawoord

Vertaling

Fragmenten en achtergrondartikelen

Loading...
Bij dit boek is geen aanvullende informatie beschikbaar.

Boeken rond hetzelfde thema