menu

In de huidige natuurwetenschap is het wezen van de mens uit het zicht verdwenen. In deze reeks voordrachten legt Steiner het fundament voor een radicaal nieuwe wetenschapsbeoefening.

Uitgaande van de klassieke vragen naar het wezen van de materie en het bewustzijn ontwikkelt hij een wetenschappelijke antroposofische scholingsweg die leidt tot drie fundamenteel nieuwe onderzoeksmethodes, de imaginatie, de inspiratie en de intuïtie.

De grondslagen van deze speciaal op de wetenschap toegesneden scholingsweg bestaan uit de goetheanistische fenomenologie en uit de studie van het filosofische hoofdwerk van Steiner, De filosofie van de vrijheid. In tegenstelling tot de huidige zogenaamde waardevrije wetenschap ontstaat hieruit een wetenschap die in alle opzichten menswaardig is.

Het nawoord bij deze uitgave is van Dick van Romunde, de Nederlandse kenner van dit werk bij uitstek.

Uitvoering Wissen

Extra informatie

Gesamtausgabe

Druk

1

ISBN

9789060385401

Uitvoering

,

Pagina's

192

Voor-/nawoord

Vormgeving

Jaartal

Vertaling

Naast de huidige manier van natuurwetenschappelijk denken zet Steiner (1861-1925; grondlegger van de antroposofie) een heel andere benadering. Hierdoor wordt een wetenschappelijke denkkwaliteit toegevoegd aan het puur rationalistische denken; dit laatste is overigens onmisbaar in de wetenschapsbeoefening. Steiner geeft twee oefenwegen: de scholing van het denkvermogen en waarneming. Hierdoor ontsluit hij drie nieuwe kennisniveaus: imaginatie, inspiratie en intuitie. Hij verlangt dat de wetenschapsbeoefenaar die naar bovenzinnelijk inzicht streeft, een even exacte en strenge weg volgt als de natuurwetenschap die vereist voor het onderzoek van de zintuiglijke wereld. Dan kan de geesteswetenschap de andere wetenschappen verdiepen. De voordrachten zijn gehouden in 1920 voor universitair geschoolde mensen. Toch geldt deze gedachte nog steeds en is het niet alleen voor wetenschapsbeoefenaars zinvol en interessant met deze denkwijze kennis te maken. Zoals alle delen in de serie ‘Werken en voordrachten’ is het een goed verzorgd boek met een duidelijk nawoord van D. van Romunde.

J. Tietema-van der Sommen

Fragmenten en achtergrondartikelen

Loading...
Bij dit boek is geen aanvullende informatie beschikbaar.

Boeken rond hetzelfde thema