menu

Puttend uit eigen helderziende ervaring benadert Steiner het wezen van Christus en belicht hij verleden en toekomst van het christendom.

Mensen die kennis maken met de antroposofie, voelen zich vaak verrast door het christelijke karakter ervan. Rudolf Steiner zag in de opstanding van Christus, zoals die is beschreven in de evangeliën, een keerpunt in de ontwikkeling van de mensheid. Dit was voor hem geen geloofskwestie, maar een ervaringsfeit.

Vanaf het eerste ogenblik dat Steiner met zijn antroposofische geesteswetenschap in de openbaarheid trad – wat aanvankelijk in het kader van de Theosofische Vereniging gebeurde – plaatste hij de betekenis van Christus in het centrum van zijn beschouwingen. Hij benadrukte dat Christus een geestelijk wezen is, dat door elk mens in het hier en nu kan worden gekend en ‘ontmoet’.

In deze reeks voordrachten, gehouden in 1911 in Karlsruhe, geeft Steiner in zekere zin een samenvatting van de inzichten die hij tot dan toe over het wezen en de betekenis van Jezus Christus had verworven. Daarnaast draagt hij belangrijke nieuwe gezichtspunten aan, met name over het ‘opstandingslichaam’ van Christus. Het boek geeft een goed beeld van de verschillende aspecten van Steiners visie op Christus en het christendom.

Uitvoering Wissen

Extra informatie

Gesamtausgabe

Druk

2

ISBN

9789060385128

Uitvoering

,

Pagina's

302

Vormgeving

Jaartal

Vertaling

Voor-/nawoord

, ,

In vele voordrachten heeft Steiner de basis gelegd voor het christelijke element in de antroposofie. Deze elf voordrachten, vrij aan het begin van zijn voordrachtswerk gehouden, behandelen heel praktisch de verschillende wegen die de mens naar Christus open staan. Behalve de weg die de gevestigde kerken aangeven, is er door de eeuwen heen een verborgen, esoterische, weg geweest. De Rozenkruisers waren van die stroming de bekendste exponent. Steiner brengt twee kennisgebieden, namelijk de esoterische theosofie en de theologie bij elkaar. In de Bijbel behandelde thema’s worden daardoor in een nieuw en ander licht geplaatst. Dit boek is in zekere zin de samenvatting van de denkbeelden van Steiner (en daarmee van de antroposofie) ten aanzien van Jezus Christus en zijn missie voor de individuele mens, de mensheid en de wereldontwikkeling. Verzorgde uitgave in het kader van de selectie van Steiners werk in Nederlandse vertaling.

R. de Winter

Fragmenten en achtergrondartikelen

Loading...
Bij dit boek is geen aanvullende informatie beschikbaar.

Boeken rond hetzelfde thema