menu

Een veelomvattend panorama van de werkelijkheid van reïncarnatie en karma, met oefeningen voor karmische bewustwording.

De gedachte van reïncarnatie en karma – en vooral ook het inzicht dat beide onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn – behoort tot de kernpunten van de antroposofie. Vanaf het eerste moment dat Rudolf Steiner met zijn geesteswetenschappelijke onderzoek naar buiten trad, sprak hij over de realiteit van karma en reïncarnatie.

In deze uitgave wordt duidelijk dat Rudolf Steiner zich bij zijn onderzoek niet baseerde op een oosterse traditie. Zowel de methode die hij gebruikte als de theoretische onderbouwing ervan zijn typisch westers. Anders dan veel van zijn tijdgenoten meende hij dat het westerse denken, dat zich kenmerkt door een onafhankelijk en individueel oordeelsvermogen, wel degelijk tot inzicht in reïncarnatie en karma kan komen.

De lezer van dit boek zal verrast zijn door het praktische karakter van de voordrachten. Nergens blijven de beschouwingen abstract. Heel concreet wordt bijvoorbeeld ingegaan op het verband tussen karma en ziekten, op de karmische relaties tussen ouders en kinderen, op het karma van het man- of vrouw-zijn, enzovoort. Ook worden ‘oefeningen’ gegeven die elk mens kan doen en die de realiteit van karma en reïncarnatie persoonlijk ervaarbaar maken.

De historicus Hans Peter van Manen schetst in zijn nawoord de betekenis en de ontwikkeling van Steiners reïncarnatie- en karma-opvatting.

Uitvoering Wissen

Extra informatie

Gesamtausgabe

,

Druk

2

ISBN

9789060385166

Uitvoering

,

Pagina's

398

Voor-/nawoord

Vormgeving

Jaartal

Vertaling

,

Deze uitgave bevat twee werken, uit de beginperiode van de antroposofie. De teksten zijn voor deze uitgave opnieuw vertaald en vormen een goede inleiding in een van de belangrijkste fundamenten van Steiners denkbeelden. In ‘Openbaringen’ komen de wetmatigheden van het karma ter sprake, met name hoe de gebeurtenissen in het eigen leven en in de wereld invloed hebben op de levensloop. In ‘Reïncarnatie en karma’ bespreekt Steiner concrete oefeningen waardoor iedereen die dat wil zich een innerlijke, persoonlijke zekerheid van het bestaan van reïncarnatie kan verschaffen. De auteur gaat niet uit van oosterse denkbeelden die traditioneel met dit thema verbonden worden, maar knoopt aan bij de westerse denkwereld. Verzorgde uitgave in het kader van de selectie van Steiners werk in Nederlandse vertaling.

Fragmenten en achtergrondartikelen

Loading...
Bij dit boek is geen aanvullende informatie beschikbaar.

Boeken rond hetzelfde thema