menu

Dat je je van je spirituele ervaringen bewust kunt worden en op welke manier, beschrijft Rudolf Steiner in De weg tot inzicht in hogere werelden. Wereldwijd is dit zijn meest verkochte boek.

Het gaat niet alleen over, maar zet ook aan tot spirituele ontwikkeling. Steiner beschrijft een groot aantal concrete oefeningen die ieder mens kan doen. Hij doet dat op een eigentijdse manier, zodanig dat ieder de route kan overzien en zijn stappen bewust en op eigen kracht kan zetten.

Toch is dit boek meer dan alleen een heldere en methodische beschrijving van de ‘weg tot hoger inzicht’. Het biedt ook antwoorden op vragen als: hoe krijg ik greep op mijn leven? Wat moet ik ontwikkelen om beter overeind te blijven in moeilijke situaties? Hoe breng ik iets van rust in mijn innerlijk? Ook voor mensen met dergelijke vragen is het boek een aanrader: het bevat tal van adviezen voor de aanpak van het eigen leven.

Deze herziene en uitgebreide druk van De weg tot inzicht in hogere werelden bevat een verbeterde hoofdstukindeling van Rudolf Steiner zelf.

Uitvoering Wissen

uw winkelmand

Extra informatie

Gesamtausgabe

Druk

6

ISBN

9789083052069

Uitvoering

,

Pagina's

212

Jaartal

Voor-/nawoord

,

Vertaling

Vormgeving

Voorwoord bij de eerste uitgave in boekvorm  — 11

Voorwoord bij de vijfde druk  — 15

Voorwoord bij het achtste tot elfde duizendtal  — 18

De weg van het inzicht  — 19

De ontwikkeling van het innerlijk leven  — 29

De drie trappen van geestelijke scholing  — 39

  • De voorbereiding — 40
  • De verlichting — 47
  • De inwijding — 62

De hogere opvoeding van ziel en geest  — 73

De voorwaarden voor de geestelijke scholing  — 82

Over enkele gevolgen van de inwijding  — 92

De structurering van het zielelichaam  — 92

De ontwikkeling van het etherlichaam  — 109

Veranderingen in het droomleven van de leerling. Het wekken van  het geestelijk waarnemingsvermogen  — 123

Continuïteit van het bewustzijn  — 131

De splitsing van de persoonlijkheid tijdens de inwijding  — 139

De eerste wachter aan de drempel  — 148

De tweede wachter aan de drempel  — 156

Nawoord bij het achtste tot elfde duizendtal  — 165

Toelichtingen en aantekeningen

Een boek als gids (Leo de la Houssaye)  — 175

Voorbereiding, verlichting, inwijding (Roel Munniks)  — 185

Aantekeningen bij De weg tot inzicht in hogere werelden  — 191

Aantekeningen bij de toelichtingen  — 203

Gedetailleerde inhoudsopgave  — 205

Bibliografi e  — 211

Levensoverzicht  — 214

Rudolf Steiner / Werken en voordrachten  — 217

Een keuze uit het werk van Steiner (1861-1925), grondlegger van de antroposofie (een geesteswetenschap of gnosis) zal verschijnen in 47 delen; alle eindigen ze met toelichtingen, aantekeningen, bibliografie, levensoverzicht en uitgaveplan. Dit deel WV-d1 beoogt onervarenen te helpen zich hogere zintuigen, geestesogen, te vormen, zodat zij via waarnemingen in de geestelijke wereld bovenzinnelijke ervaringen kunnen opdoen en inzicht krijgen in de niet-zintuiglijke werkelijkheid. Steiner geeft, vrij globaal, methodische aanwijzingen om hier zelf rechtstreeks in relatie mee te treden. Via studie, oefeningen en meditatie bereikt men resp. verlichting en inwijding. De weg is niet makkelijk; hij vraagt onbevangenheid, nuchterheid, innerlijke rust, moed, energie en wilskracht. Steiner schrijft in dit voor het antroposofische mensbeeld funderende werk vanuit een hoger weten, dus met gezag. Het boek heeft een zekere exclusivistische tendens: dé weg. Met de vragen die het oproept, moet de lezer, evt. met behulp van de andere delen, zelf verder.

J. Kleisen

Fragmenten en achtergrondartikelen

Loading...
Bij dit boek is geen aanvullende informatie beschikbaar.

Boeken rond hetzelfde thema