menu

De tegenwoordige mens beschikt over een abstract denken waarmee hij een mathematisch-mechanisch wereldbeeld kan opbouwen, waarmee hij technologie kan bedrijven, maar waarmee hij niet tot de werkelijkheid van het ‘leven’ als zodanig kan doordringen.

Naar Steiners oordeel is dit wel mogelijk, wanneer de structuur van het bewustzijn wordt veranderd: door het bewustzijn los te weken van de krachten die het lichaam beheersen, kunnen de begripsinhouden in hun levende werkelijkheid worden ervaren.

Het denken in zulke begripsrealiteiten kan een levend denken worden genoemd.

Steiners eerste kentheoretische werk, aangevuld met een artikel over ‘Filosofie en antroposofie’. Vertaling en nawoord van Pim Blomaard.

Uitvoering Wissen

Extra informatie

Gesamtausgabe

,

Druk

2

ISBN

9789060385104

Uitvoering

,

Pagina's

204

Voor-/nawoord

Vertaling

Vormgeving

Twee verhandelingen uit ± 1893. De 1e, een uitgebreide versie van Steiners dissertatie, is strikt, de 2e in hoofdzaak filosofisch. Tegenover het (neo)kantianisme, dat stelt dat de ware werkelijkheid onkenbaar is en dat onze kennis subjectief is (agnosticisme en subjectivisme), ontvouwt S. zijn eigen kennistheorie. Ervan overtuigd ‘dat in ons weten de diepste kern van de wereld zich uitspreekt’ begrijpt S. de mens, ‘de actieve medeschepper van het wereldproces’, als vrije geest in wording. Hij maakt theoretisch aannemelijk, dat voor ons denken alles bereikbaar is wat nodig is om de wereld te doorgronden. In de 2e tekst werkt S. dit uit in de richting van de antroposofie. S.’ kennistheorie ligt aan de basis van zijn antroposofie, zoals vooral wijsgerig geschoolden zullen opmerken. Een helder nawoord schetst S. als filosoof.

J. Kleisen

Fragmenten en achtergrondartikelen

Loading...
Bij dit boek is geen aanvullende informatie beschikbaar.

Boeken rond hetzelfde thema