menu

De kernvraag van de filosofie is vanouds: hoe komt een mens tot ware inzichten? Het dominante antwoord op die vraag is sinds enkele eeuwen: door onderzoek van de materie.

Steiners antroposofie geeft een veelzijdiger antwoord op die vraag, namelijk: door onderzoek van materie, ziel en geest. In al zijn basiswerken onderbouwt Steiner deze verruimde visie op kennis en inzicht.