menu

Rudolf Steiner heeft zijn levensvisie en spirituele inzichten verwoord in een groot aantal boeken en in honderden voordrachten. In zijn boeken richtte Steiner zich tot een algemeen publiek; deze geschreven werken zijn dus toegankelijk voor lezers die de antroposofie nog niet kennen.

Daarnaast omvat Steiners nalatenschap zo’n 300 bundels met gestenografeerde lezingen. Deze ‘voordrachten’ – zo genoemd omdat Steiner nooit van papier voorlas maar altijd vrij sprak – waren voor het merendeel gericht tot leden van de antroposofische vereniging, dus tot een publiek dat al min of meer bekend was met Steiners wereldbeeld. Toch leent ook een aantal van die voordrachten zich voor een eerste kennismaking.

Overigens bevat elk van onze boeken een toelichting, meestal in de vorm van een nawoord, door een eigentijdse kenner van Steiners werk.