menu

Terwijl de rubriek ‘Evolutie’ de grootschalige ontwikkelingsprocessen omvat die in lange tijden evolutionair rond en op de aarde hebben plaatsgevonden, komen onder ‘Geschiedenis’ de ontwikkelingen ter sprake die zich in (pre)historische tijden bij de verschillende volken hebben afgespeeld, met de nadruk op hun bewustzijnsgeschiedenis.

Over deze bewustzijnsgeschiedenis van de mensheid biedt Steiner belangwekkende inzichten, die in een werkelijk historisch besef resulteren.