menu

In negen voordrachten, gehouden tijdens de ‘Kerstbijeenkomst van 1923’, spreekt Steiner over de bewustzijnsgeschiedenis van de mensheid en de plaats van de antroposofie daarin.

Tegen het decor van de wereldgeschiedenis worden bepaalde thema’s belicht: de ontwikkeling van het geheugen; het opbloeien van de laatste grote inwijdingscentra in Eféze en Ierland; de betekenis van Aristoteles en zijn leerling Alexander de Grote voor de ontwikkeling van het denken; de doorwerking van de oude mysterietradities bij de Rozenkruisers; en Steiners eigen lot, zoals het in 1922 door de brand van het Goetheanum toegeslagen had.

Dit alles culmineert aan het slot in een blik vooruit naar de toekomst – dat wil zeggen: naar de tijd waarin wij nu leven.

Met een nawoord van Hans Peter van Manen.

Uitvoering Wissen

Extra informatie

Gesamtausgabe

Jaartal

Druk

1

ISBN

9789060385203

Uitvoering

,

Pagina's

206

Vertaling

Voor-/nawoord

Vormgeving

Sinds enkele jaren geeft de antroposofische uitgeverij ‘Vrij Geestesleven’ met instemming van de Antroposofische Vereniging in Nederland vertalingen uit van het verzameld werk van Rudolf Steiner (1861-1925). Het zijn enerzijds niet kritisch-wetenschappelijke uitgaven; de tekst wordt niet systematisch getoetst i.v.m. ontwikkelingen die zich sinds Steiners dood hebben voorgedaan en die relevant zijn voor de waardering van de tekst, 3/4 à 1 eeuw na dato. Anderzijds wordt de tekst wèl door antroposofische en regulier terzake kundige redacteuren en medewerkers voorbeeldig-nauwgezet geanalyseerd, van een nawoord en verklarende aantekeningen voorzien en wordt hij ‘intern-antroposofisch’ geannoteerd (bijv. worden passages over onderwerpen die Steiner elders behandelt, vergeleken met wat hij op die andere plaatsen zegt). Déze tekst is een serie voordrachten die Steiner heeft gehouden tijdens een reconstitutie van de internationale antroposofische vereniging in 1923. De kwaliteit van de uitgave voldoet aan de hoge normen die redactie en uitgever zich gesteld hebben; zoals de tekstbezorgers zelf ook erkennen, vergt begrip van de tekst wel enige voorkennis van de antroposofie.

Dr. H.S. Verbrugh

Fragmenten en achtergrondartikelen

Loading...
Bij dit boek is geen aanvullende informatie beschikbaar.

Boeken rond hetzelfde thema