menu

Op grond van zijn spirituele onderzoek was reïncarnatie voor Rudolf Steiner een realiteit. Een aanwijzing daarvoor is dat elk mens met zeer verschillende vaardigheden en gebreken ter wereld komt. Terwijl elke diersoort een in hoofdzaken gelijksoortig leven leidt, doorlopen mensen volstrekt individuele levenswegen. Ieder mens heeft een ‘biografie’, die niet uit nature and nurture, dus uit erfelijkheid, opvoeding en milieu, te verklaren is.

We herkennen bij onszelf en anderen levensmotieven of -thema’s. Geluk is wanneer we die verwerkelijken. Maar ieder kent, vooral op latere leeftijd, het besef van unfinished business. Onmiddellijk verweven met de opvatting van reïncarnatie is dan ook het begrip ‘karma’. Mijn nalatigheden en mijn zelfoverwinningen in dit leven vormen mijn ‘rugzak’ voor het volgende leven.