De titel van dit boek – In het midden de mens – wil een oproep zijn. Staat in ons onderwijs wel het kind in het midden, dat wil zeggen de concrete opgroeiende mens, met zijn of haar net ontwakende talenten en vooralsnog verborgen levensidealen? Laten we door onze focus op de ‘slimheid’ die nodig is voor later maatschappelijk succes, geen goud liggen?Rudolf Steiner bepleitte een onderwijs dat zich volledig zou richten op de ontwikkelingsbehoeften van jonge mensen hier en nu. Dit veronderstelt dat de leerkracht vertrouwd is met de algemene, leeftijdgebonden ontwikkeling van kinderen, maar tegelijkertijd de eigenheid van de individuele leerling in het oog houdt. Revolutionair is echter Steiners wens dat de leerkracht ten allen tijde de creatieve bron van het onderwijs blijft – hoe, dat wordt in dit boek kleurrijk uitgewerkt. Zo staat ook de leerkracht als mens in het midden.

Het onderwijs aan de vrije scholen berust overigens niet alleen op de bezieling van de leerkrachten. Steiner ontwikkelde ook een uitgebalanceerde methodiek en een daarbij aansluitend leerplan. Zijn vurige wens was echter dat dit onderwijsconcept als een experiment in progress zou worden herkend en opgepakt door andere scholen. Maar wat houdt dit in – en kan het eigenlijk wel? Dat is de ultieme vraagstelling van dit boek.

Christof Wiechert, nestor van de vrijeschoolbeweging in Nederland, opent deze uitgave met een liefdevol-kritische beschouwing over de actuele praktijk van de vrijescholen in ons land.

Uitvoering Wissen
Wissen

uw winkelmand

Extra informatie

Jaartal

Druk

1

Samenstelling

Vertaling

Nawoord

Pagina's

186

Uitvoering

Vormgeving

Inhoudsopgave van In het midden de mens

Fragmenten en achtergrondartikelen

Loading...
Podcast door Jan Jaap Hubeek met Christof Wiechert over de nieuwe Steineruitgave In het midden de mens. De bronnen van goed onderwijs, waarin Wiechert zich liefdevol-kritisch uitlaat over het vrijeschoolonderwijs.

Boeken rond hetzelfde thema

Andere suggesties…

  • blank
  • blank
  • blank
  • blank