menu

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bakens verzetten

‘We hebben net zozeer een woord nodig voor “ongeborenheid” als voor “onsterfelijkheid” wanneer we het over de mensenziel hebben.’ Deze zin raakt de kern van de voordrachten in het net verschenen boek Uit de sterren.
Jana Loose
Loading...

Steun ons

Berichtenservice

De mens leeft niet alleen voort na de dood, hij was er ook al voor de geboorte. In zijn voorwoord wijst Jesse Mulder erop hoezeer juist in onze tijd, waarin het  manipuleren van geboorten hand over hand toeneemt, bewustzijn nodig is van de ‘ongeborenheid’ van de mens.

Rudolf Steiner beschreef in aardse woorden de geestelijke ervaringen van de ziel tussen dood en  nieuwe geboorte. Ben je in staat jezelf daarvoor open te stellen, dan kun je steeds dieper gaan beseffen dat je een wezen bent dat uit de sterrenwereld is afgedaald in een menselijk lichaam, dat je een bode bent van de geestelijke wereld waar je vandaan komt. Het grote geheim van wat er tussen twee levens in gebeurt en hoe dat samenhangt met de ontwikkeling die de mens doormaakt, heeft Rudolf Steiner in tal van voordrachten uitgewerkt. Onze uitgave werpt echter een bijzonder licht op de laatste stadia van het voorgeboortelijke leven en de uiteindelijke afdaling van de ziel in haar aardse lichaam.

‘Het grote geheim van wat er tussen twee levens in gebeurt.’

Ten grondslag aan onze uitgave ligt het boek Over het voorgeboortelijke leven, samengesteld door Arie Boogert en verschenen bij Uitgeverij Christofoor in 1987. De vertaling, de inbedding van de voordrachten en de algehele presentatie is echter sterk gemoderniseerd. De uitgave is aangevuld met ‘bijzondere thema’s’ uit Steiners werk, een aantal spreuken en een origineel nawoord van Myriam Driesens, dat een zeer verhelderend overzicht biedt van de heen- en terugweg in het leven tussen dood en nieuwe geboorte.

Toen bestuur en redactie de bakens moesten verzetten, hebben we stevige gesprekken gevoerd over de voortgang en de toekomst van onze reeks Werken & voordrachten. Veel mensen kennen en waarderen de werkgebieden van de antroposofie, maar vinden de originele bron ervan, het werk van Rudolf Steiner, moeilijk. Dat is zeker deels een kwestie van ‘presentatie’. Wij hebben besloten daarin naar nieuwe vormen te zoeken, zonder iets aan de inhoud af te doen. De eerste nieuwe uitgave met een kunstzinnige en inhoudelijk nieuwe vormgeving is nu van de persen gerold.