blank

Veranderingen, keerpunten in de tijd

Het nieuwe boek ‘Verborgen geschiedenis – Open toekomst’ is geen zoektocht naar historische geheimen, maar naar de onderliggende geestelijke krachten die in de mensheid en haar geschiedenis werken.
Jeannette Boertien, voorzitter
Loading...

Steun ons

Berichtenservice

In september 2014 vierden we het 25-jarig bestaan van de Stichting Steiner Vertalingen in De Kunsthal in Rotterdam, waar toen de tentoonstelling over het werk van Rudolf Steiner te zien was. Op dat bijzondere moment in onze geschiedenis nam Jana Loose het voorzitterschap over van Michiel ter Horst. Met veel enthousiasme en kennis heeft Jana sindsdien haar taak als voorzitter vervuld. Een grote en ingewikkelde taak was onze verzelfstandiging als uitgever. Onder Jana’s rustige en bezielde leiding werd deze spannende periode waarin wij naar zelfstandigheid konden groeien, een mooie tijd. Wij zijn haar dankbaar voor de aandacht en de energie die zij gegeven heeft aan de Steiner Vertalingen.

Het goede bericht is dat Jana blijft. Om haar redactionele ervaring en kennis van de antroposofie werd zij al vaker betrokken bij het werk van de redactie, dat werd steeds meer, en dat is nu uitgemond in haar benoeming tot lid van de redactie. Daar zijn wij heel blij mee. Gelukkig voor mij als nieuwe voorzitter is zij ook bereid mijn inspirator en sparring partner te zijn. Met Jana als schakel zien wij uit naar een mooie en vruchtbare samenwerking tussen bestuur en redactie.

‘Het nieuwe boek is een zoektocht naar onderliggende geestelijke krachten.’

Iedere nieuwe publicatie vervult ons met trots en dankbaarheid. Dit keer is het thema geschiedenis – de spirituele ontwikkeling van de mens in het verleden en zijn weg naar de toekomst. Frans Lutters vervulde de rol van samensteller van deze uitgave en schreef een nawoord bij het historische deel van het boek.

Het nieuwe boek Verborgen geschiedenis – Open toekomst is geen zoektocht naar historische geheimen, maar naar de onderliggende geestelijke krachten die in de mensheid en haar geschiedenis werken. Rudolf Steiner zegt daarover: ‘Wij kunnen de ontwikkeling van de mensheid eigenlijk pas volledig begrijpen als we onze blik niet alleen richten op wat zich bij wijze van spreken voor de coulissen van het wereldgebeuren afspeelt, maar ook op wat achter die coulissen ligt.’

Rudolf Steiner wijst op de noodzaak dat wij ons als mensen steeds weer bewust worden van de kosmos, die in het aardse doorwerkt en waarmee wij als mensen in verbinding staan. In de vijfde voordracht Omwentelingen in de tijd zien wij de geheimzinnige ontwikkeling en werkzaamheid van de kosmische geesten tijdens de evolutie van de mensheid. De mensheid en de kosmos op weg naar de toekomst, zo zou je dit boek heel kort kunnen samenvatten.

Allen die onze vertalingen een warm hart toedragen en allen die deze als begunstiger financieel steunen, danken wij hartelijk!

blank