menu

Search
Close this search box.

Positief financieel resultaat en nieuwe uitdagingen

Het jaar 2019 was een bijzonder jaar voor de Steiner Vertalingen. Het is het jaar waarin de stichting ging ondernemen: Steiner Vertalingen is nu zelfstandig uitgever. Wat betekent dat voor de koers, de organisatie en de financiën?
Floris Lambrechtsen, penningmeester
Loading...

Steun ons

Berichtenservice

Koers

De prioriteit blijft onverminderd het vertalen en uitgeven van het werk van Rudolf Steiner, wel is de aandacht meer van binnen naar buiten verschoven. Het bestuur wil een brug slaan tussen het gedachtengoed van Steiner en een groeiende doelgroep van belangstellenden.

Organisatie

Vanuit een open houding naar de doelgroep zien we de noodzaak om de boeken inhoudelijk toegankelijker en ook beter beschikbaar te maken. Hiertoe is het bestuur een samenwerking aangegaan met Hapé Smeele van Nachtwind, een bevlogen organisator en inspirerend boekenliefhebber. De redactie draagt zorg voor de inhoud van de teksten. Nachtwind ondersteunt het bestuur bij de vormgeving, productie en distributie en het beschikbaar houden van de vertaalde werken.

De samenwerking resulteerde in onze eerste uitgave nieuwe stijl Uit de Sterren. De lange weg naar een nieuwe geboorte, vervolgens een herdruk van Antroposofische weekspreuken in de nieuwe uitvoering en maar liefst tien herdrukken om de voorraad op peil te houden. Dit waren Menswaardige voeding, De weg tot inzicht in hogere werelden, De wereld van de gestorvenen, Over de drempel, De kringloop van het jaar, Vruchtbare landbouw, De filosofie van de vrijheid, Uit de schoot der goden, Metamorfosen van de ziel en De wetenschap van de geheimen der ziel.

Om alle uitgaven voor de redactie digitaal beschikbaar te hebben is een digitaliseringproject gestart met financiële ondersteuning van de Iona Stichting. Inmiddels zijn deze werkzaamheden afgerond en zijn er nu van alle titels digitale versies beschikbaar. Verder is de voorraad weggehaald bij het Centraal Boekhuis en in eigen opslag en beheer genomen, met een kostenreductie als gevolg. Daarnaast zijn in 2019 diverse boekhandels benaderd om de uitgaven onder de aandacht te brengen en zijn de boeken ook online te verkrijgen via www.steinervertalingen.nl.

Tot slot zijn we voor de financiële administratie overgestapt naar een andere boekhouder, die de jaarrekening opstelt en een online boekhoudpakket aanbiedt.

Financiën

Het eerste jaar als onderneming is een financieel succes gebleken. De reserves zijn toegenomen door het positieve financiële resultaat en de stijging van de voorraad. Door het benaderen van de boekhandels en onder de aandacht brengen van de boeken (ook online) zijn de opbrengsten uit de boekenverkoop meer dan verdubbeld. Daarnaast hebben we weer stevige ruggensteun ontvangen van onze begunstigers.

Als gevolg hiervan was het financiële resultaat positief. Dit succes is mede te danken aan de vruchtbare samenwerking tussen Steiner Vertalingen en Nachtwind.

Voor komend jaar is het duidelijk dat geplande boekpresentaties en inspiratie-bijeenkomsten voorlopig niet kunnen doorgaan en dat het bestuur nieuwe uitdagingen wachten in de verkoop. Het Centraal Boekhuis heeft zijn commissie op de verkoop verhoogd.

Graag sluit ik af met de hoop dat we dit jaar opnieuw de ruimhartige steun van onze begunstigers mogen ontvangen.

Namens het bestuur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen,

Floris Lambrechtsen, penningmeester