blank

Nieuwe website met online winkel en kenniscentrum

Een kleine twee jaar na onze verzelfstandiging tot uitgever is het dan zover: het begin van een Rudolf Steiner kenniscentrum in het Nederlands is online.
Michel Gastkemper
Loading...

Steun ons

Berichtenservice

De wens bestond al langer, maar liet zich niet onmiddellijk realiseren nadat de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen begin 2019 verzelfstandigde tot uitgever van haar eigen boeken. Een tijdelijke website moest voorlopig uitkomst bieden. Maar na een kleine twee jaar is het nu dan toch zover: het begin van een waarlijk Rudolf Steiner kenniscentrum in het Nederlands is online. Gewoon te vinden via het oude vertrouwde adres www.steinervertalingen.nl.

Wie had dat ook anders moeten doen dan de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen? Die bezit een grote hoeveelheid materiaal en dus kennis van en over Rudolf Steiner, met inmiddels, na bijna dertig jaar, zeventig uiterst zorgvuldig en fraai uitgegeven boeken. Van de vroegste door Steiner geschreven werken, zoals Waarheid en wetenschap en De filosofie van de vrijheid, tot aan de op het laatst van zijn leven door hem gehouden voordrachten, zoals Het bewustzijn van de ingewijde en Apokalypse en priesterschap.

Al die werken zijn op de website overzichtelijk samengebracht bij Onze boeken, dat van veel zoekmogelijkheden voorzien is. Boeken zijn niet alleen te vinden op thema en trefwoorden, maar ook op samensteller, inleider, vertaler en de bron in de officiële Duitse Gesamtausgabe.

In Onze droom zet oud-voorzitter en erebestuurslid Michiel ter Horst uiteen wat ten grondslag ligt aan het ontstaan van de Steiner Vertalingen: liefde voor de antroposofie en liefde voor de Nederlandse taal. Om vanuit deze twee uitgangspunten te kunnen beschikken over een goede en stelselmatig samenhangende vertaling, in een eigentijdse uitvoering.

In Kenniscentrum komt een groot aantal teksten en artikelen aan bod die elk weer een ander aspect van de boeken belichten. Het nodige is afkomstig uit de inmiddels jaarlijks verschenen dertig nieuwsbrieven, waarvan de laatste tien ook integraal zijn te lezen. De rubrieken Rudolf Steiner en Over de stichting verschaffen vervolgens meer informatie en sluiten met Contact de rij.

Maar terug naar de boeken zelf, waar het uiteindelijk toch om gaat. Klikken we bijvoorbeeld op Uit de sterren, dan verschijnen niet alleen boekgegevens en bestelmogelijkheid, maar ook inhoudsopgave en recensies. Onder deze welkome gegevens zijn achtergrondartikelen te vinden en zelfs het nawoord van Myriam Driesens.

Tot slot kan er doorgeklikt worden naar andere boeken rond hetzelfde thema. De kennis is op deze manier inzichtelijk gerangschikt rond de verschillende uitgaven en kan makkelijk worden opgeroepen. Zo wordt de website tot een waar kenniscentrum over Rudolf Steiner zelf en zijn boeken die in het Nederlands bij de Steiner Vertalingen zijn verschenen.

De website is een ontwerp van grafisch vormgeefster Jannie de Groot en haar broer en websitebouwer Coos de Groot. Het ontwerp ziet er prachtig uit, eenvoudig, maar toch kleurrijk en vol zeggingskracht. De bediening online en de toegang tot de verschillende onderdelen van de website is makkelijk, alles is via een paar muisklikken goed te bereiken. De Steiner Vertalingen hebben dankzij dit ontwerp nu ook een eigen en herkenbaar logo gekregen, dat bovenaan de website prijkt en prima past binnen het geheel van de uitgaven die in de afgelopen jaren zijn verschenen.

Verschillende fasen hebben de Steiner Vertalingen in drie decennia doorgemaakt. Eerst die van de representatieve selectie van 48 delen uit het verzameld werk, later de uitbreiding met de Nieuwe Reeks in de kleurrijke omslagen en tegenwoordig de moderne benadering en bezorging van het werk van Rudolf Steiner.

blank

blank