menu

Search
Close this search box.

Vernieuwing & verandering

We stellen ons ten doel om het werk van Rudolf Steiner op een nieuwe en eigentijdse manier onder de aandacht brengen. In dit artikel leest u hoe wij dat willen gaan aanpakken.
Jeannette Boertien
Loading...

Steun ons

Berichtenservice

We stellen ons ten doel om het werk van Rudolf Steiner op een nieuwe en eigentijdse manier onder de aandacht brengen. We zoeken een nieuw publiek dat de antroposofie ten dele al kent maar niet zoveel kennis heeft van de bronnen.

Dat zijn degenen die de actieve, zichtbare kant van de antroposofie in de werkvelden ontmoeten. Zij kennen bijvoorbeeld de vrijeschool, de biologisch-dynamische landbouw of de antroposofische gezondheidszorg, maar het werk van Steiner is hun grotendeels onbekend.

Er lijken hindernissen te zijn voor een echte kennismaking met dit werk. Men komt de boeken gewoon niet tegen of ze ogen ingewikkelder dan men verwacht, of de onderwerpen lijken niet van deze tijd…

In dit artikel leest u hoe wij deze obstakels de komende tijd hopen weg te nemen.

Een nieuwe aanpak / opzet van onze uitgaven

Om Steiners werk toegankelijker te maken openen de boeken met een voorwoord, geschreven door een ter zake deskundige. Verder krijgt iedere voordracht een korte introductie. Aan de toegankelijkheid van de vertalingen wordt nog meer aandacht besteed dan voorheen. Ook de lay-out verandert. De tekst wordt in een moderner jasje gestoken, hij wordt ruimer van opzet en onder meer afgewisseld met citaten. Er is dus meer aandacht voor de presentatie en de schoonheid van het boek zelf. Schoonheid is geen kwestie van iets ‘opleuken’, maar het is iets wezenlijks, een eerbetoon aan de inhoud. Alle nieuwe boeken, die volgens plan verschijnen met een regelmaat van drie uitgaven per twee jaar, worden met een boekpresentatie en regiobijeenkomsten de wereld in gezet.

Bijeenkomsten met begunstigers

Als uitgeverij, bestuur en redactie zoeken we naar een nauwer contact met onze begunstigers. We nodigen hen uit met ons mee te denken over de koers naar de toekomst tijdens een jaarlijks te organiseren middagbijeenkomst. Daar kunnen we elkaar ontmoeten en geïnspireerd door het werk van Rudolf Steiner ideeën uitwisselen.

Boekpresentaties

Bij het verschijnen van een nieuwe titel organiseren we een boekpresentatie, waarbij het thema van het nieuwe boek wordt geïntroduceerd met een lezing. Ook daar zal weer gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en plannen te maken voor de toekomst. De begunstigers kunnen bij die gelegenheid hun eigen nieuwe boek direct meenemen.

Regiobijeenkomsten

Het nieuwe publiek gaan wij ook heel bewust opzoeken door middel van regionale bijeenkomsten rondom het thema van het nieuwe boek. Deze bijeenkomsten organiseren wij samen met regionale ‘ambassadeurs’ die in hun eigen omgeving actief bezig zijn vanuit de inhoud van het werk van Rudolf Steiner. Het thema van het nieuwe boek wordt onder de aandacht gebracht in een lezing door een (ervarings-)deskundige. Het wordt een gelegenheid om het werk van Steiner te leren kennen en met elkaar in gesprek te gaan. Uiteraard is er een boekentafel met onze uitgaven.

Inspiratiebijeenkomsten

Op deze speciale bijeenkomsten willen we in gesprek gaan met lezers en (nog) niet-lezers, zowel van binnen de antroposofische beweging als daarbuiten, om actuele thema’s boven tafel te krijgen. Die gesprekken willen wij ook graag met onze lezers voeren. De vorm die wij daarvoor gekozen hebben, is een jaarlijks te houden inspiratiebijeenkomst waarin we op zoek gaan naar thema’s die nu actueel zijn. Wat zijn de onderliggende oorzaken van problemen waar we tegenwoordig mee worstelen? Vinden we in het werk van Rudolf Steiner een visie en mogelijk een antwoord daarop?

Uitgeverij

De Stichting Rudolf Steiner Vertalingen is nu zelf uitgeverij geworden, een stap die is gezet om het in dertig jaar opgebouwde fonds beter te beschermen en beschikbaar te houden. De scheiding met de vorige uitgeverij Christofoor is in alle harmonie verlopen. We blijven samenwerken, ieder vanuit het eigen specialisme. In opdracht van de stichting voert Hapé Smeele, die zelf ook boeken uitgeeft, de praktische uitgeverstaken uit. Daarnaast draagt hij bij aan het vinden van creatieve nieuwe wegen.

Het maken van de boeken

Een belangrijk aspect in de vernieuwing is het besluit om verantwoordelijkheid te nemen voor de manier waarop onze boeken worden geproduceerd. Wij gaan nu in zee met Libertas Pascal, een drukkerij die zeer zorgvuldig te werk gaat ook waar het gaat om de zorg voor het personeel en het milieu. Datzelfde geldt voor Patist, die onze boeken bindt. De keuze voor een ander soort omslag van onze boeken, waar geen laminaat, dus een laagje plastic, overheen hoeft, heeft hier ook mee te maken.

Al met al is het een ambitieus programma, waarbij het verlenen van steun en medewerking van onze begunstigers en lezers zeer op prijs wordt gesteld. Wij denken aan inhoudelijke inbreng bij het zoeken naar actuele thema’s tijdens de geplande bijeenkomsten.

Verder zijn er handen nodig om de boekpresentaties, de jaarlijkse inspiratiebijeenkomsten en de regionale bijeenkomsten tot een succes te maken. Wij zien ernaar uit u te ontmoeten en samen verder te werken aan de vernieuwde Rudolf Steiner Vertalingen.